Hållbarhetspriset

SLS Hållbarhetspris tilldelas läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

Särskilt fokus för priset är miljömässig hållbarhet men även sociala och ekonomiska aspekter ryms i begreppet och tas i beaktande.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se  senast den 1 mars.


Tidigare pristagare

2023
Charlotte Höög, överläkare, medicine doktor, endoskopimottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, uppmärksammas för att hon har initierat och genomfört ett arbete inom gastrointestinal endoskopi, som är ett område som arbetar med stora volymer och med kraftig miljöpåverkan. Genom att genomlysa olika processer (endoskopiska behandlingar) har man lyckats identifiera områden som kan minska klimatpåverkan.

2022
Ulrika Nyhammar, distriktsläkare och hållbarhetsstrateg Region Värmland.
Motivering: "Ulrika Nyhammar belönas dels för hennes betydande insatser med att implementera ekologisk hållbarhet inom primärvården, dels för att hon genom att arbeta både som läkare och hållbarhetsstrateg visar att läkarprofessionen utgör en naturlig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete. Ulrika Nyhammar är bland annat drivande i projektet Hållbar vårdcentral i Region Värmland, som tagit fram en modell för hur vårdcentraler ska kan minska sin klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar sjukvård, med bättre hälsa och lägre kostnader som följd. Bland förslagen ingår att vårdcentraler ska prioritera sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser, kontinuerligt utvärdera läkemedelsförskrivning, minska användningen av förbrukningsmaterial samt sänka verksamhetens energiförbrukning. Modellen har pilottestats på två vårdcentraler i regionen och planeras nu att införas på fler"

2021
Peter Bentzer, överläkare och professor i anestesiologi och intensivvård, Lunds universitet
Motivering: "Peter Bentzer har tagit initiativ till flertalet förändringar i det kliniska arbetet som kan leda till minskad klimatpåverkan, han har handlett flertalet studenter till arbete kring minskad klimatpåverkan i det kliniska arbetet, han har publicerat om flertalet av sina projekt för att informera om vikten av förbättringar i kliniken som också minskar klimatpåverkan, och han bidrar till internationellet samarbete för att skapa riktlinjer inom sin specialitet som kan leda till minskad klimatpåverkan."

2020
Sofia Hammarstrand, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Motivering: "Sofia Hammarstrand nomineras till Svenska Läkaresällskapets hållbarhetspris för hennes övergripande engagemang för en hållbar hälso- och sjukvård. Som folkbildare är hon en uppskattad föreläsare för bland andra läkarstudenter, master-studenter, läkare under utbildning, sjuksköterske-kollegor samt andra som arbetar med miljöfrågor och har ökat medvetenheten om hållbarhetsfrågor i den svenska läkarkåren genom artiklar ibland annat Läkartidningen. Hon är också delaktig i Västra Götalandsregionens miljöarbete som medförfattare till deras miljöhälsorapport, driver genom sitt ST-projekt patientnära forskning om det digitala vårdmötet ur ett patient- och läkarperspektiv och arbetar för att integrera hållbarhetsfrågan i det nya läkarprogrammet. Sofia visar hur viktigt det är att ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågor och visar vägen för både äldre och yngre kollegor!"