Gullstrands medalj

Gullstrandmedaljen i guld delas ut var 10e år, "utan hänsyn till nationalitet, åt någon av de forskare som genom sina arbeten mest bidragit till framstegen inom oftalmologiens område."

Enligt Gunnar Nilsons Svenska Läkaresällskapets historia 1908-1938: "Med särskilt präglade guldmedaljer har Sällskapet under de tre decennier, det här gäller, hugfäst minnet av tvenne hedersledamöter. (Gullstrand och Lennmalm). Då Gullstrand i juni 1922 firade sin sextioårsdag, överlämnades genom ordföranden, sekreteraren och J W Nordenson en medalj i guld av 18:e storleken med Gullstrands bild."

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)
Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se senast den 1 mars.

Reglemente

Tidigare pristagare:

1932        
Priestley Smith, sen. (Birmingham), för hans betydelsefulla bidrag till kännedom om glaukomet och om linsens ständiga tillväxt.

1942
Alfred Vogt (Zürich), särskilt för metoden för undersökning av ögat med spaltlampemikroskop samt för ögonspegling i kortvågigt ljus.

1952
Sir Stewart Duke-Elder (London), för hans studier av kammarvattenproduktion, hans stora handbok Text-book of ophtalmology samt organiserandet av Institute of Ophthalmology.

1962
Hans Goldman (Bern), för väsentliga insatser inom olika områden av oftalmologien.

1972
E Custodis (Düsseldorf), för hans metod för inbuktande ingrepp vid operation av näthinneavlossning, benämnd Custodis plomboperation.

1982
Ernst H Barany (Uppsala), för hans betydelsefulla arbeten inom experimentell glaukomforskning och för den stora roll han spelat i den internationella utvecklingen av detta forskningsområde.

1992
Harold Ridley (London; Manchester), för hans banbrytande utveckling av metod att vid grå starr ersätta ögats naturliga lins med en speciell plastlins som han utvecklade i nära samarbete med en optikfirma.

2002
Robert Machemer (Duke University, Durham USA), för hans insatser inom glaskroppskirurgin som i mycket stor utsträckning bidragit till möjligheten att framgångsrikt behandla avancerade näthinneförändringar vid diabetes och komplicerad näthinneavlossning.

2012     
Claes H. Dohlman (Massachusets General Hospital, Eye and Ear Cornea Service, Boston,USA), för sina betydelsefulla insatser som hornhinneforskare och kirurg som har gett honom epitetet ”den moderna keratologins vetenskaplige fader”. Professor Dohlman har bidragit med många banbrytande framsteg inom sitt område, bland vilka Boston-keratoprotesen hör till de mer kända.

2022     
Ann Hellström (Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Universitet, Sverige), för sin forskning inom pediatrisk oftalmologi. Barn som fötts extremt tidigt har idag mycket goda chanser till att överleva. Men i och med att organ, nervvävnad och blodkärl inte hunnit utvecklas klart riskerar prematura barn att drabbas av skador och sjukdomar. Ann Hellströms forskning har bland annat lett till upptäckten att för tidigt födda barn har en låg nivå av tillväxthormonet IGF-1 och att man med hjälp av ett kombinationstillskott av fettsyror kan minska risken för synskador.