Ellis och Ivar Janzons pris

Priset belönar vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område.

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)
Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se senast den 1 mars.

Mall för nominering

Tidigare års pristagare:

1983
Jan Wahlberg, Stockholm, för att han på vetenskapligt hög nivå bearbetat och redovisat centrala frågeställningar inom yrkesdermatologin.

1985
Östen Hägermark, Stockholm, för att han utarbetat och förfinat en in vivo-modell för beskrivning av effekten av olika inflammatoriska mediatorer.

1987
Anders Vahlquist, Uppsala, för hans omfattande serie vetenskapliga, mycket värdefulla arbeten om vitamin A och dess metabolism i huden.

1989
Eric Sandström, Stockholm för en serie framstående arbeten över venereologisk serologi och dess epidemiologiska tillämpning.

1991
Torbjörn Egelrud, Umeå för hans serie arbeten över "Faktorer som påverkar de ytliga hudcellernas sammanbindning och avstötning".

1993
Magnus Bruze, Malmö för metodologiska studier inom kontaktallergiområdet.

1995
Mona Ståhle-Bäckdal, KS, för högkvalitativa studier av förekomst och betydelse av bindvävsnedbrytande enzymer vid hudtumörer, blåsbildande hudsjukdomar och sårläkning.

1997
Ann-Therése Karlberg för sina djupgående och kliniskt betydelsefulla studier över allergiframkallande ämnen i kolofoniumharts och kemikaliers allergenicitet i relation till deras molekylära struktur.

1999
Jan Faergemann för hans omfattande och värdefulla studier över jästsvampars patogenetiska betydelse vid olika hudsjukdomar samt hans stora bidrag vid utvecklingen av modern behandling av svampinfektioner i huden.

2001
Olle Larkö för hans mycket värdefulla arbeten rörande fototerapi och dermatologisk kirurgi.

2003
Christer Hansson för hans innovativa och tvärvetenskapliga forskning där dermatologiska frågeställningar belysts i gränsområdena till kemi, farmakologi och immunologi.

2005
Klas Nordlind, KS, för hans djupgående och omfattande studier av neuromediatorers betydelse vid kontaktallergi och andra inflammatoriska hudsjukdomar.

2007
Birgitta Meding, Stockholm, för sina yrkesdermatologiska och epidemiologiska studier av handeksem.

2009
Rune Toftgård, Stockholm för en serie mycket betydelseulla arbeten som bidrar till kunskapen om Hedgehog-signaleringen och dess centrala roll för såväl basalcellscancer som vissa processer i hudens morfogenes och regeneration.

2011
Artur Scmidtchen, Lund, för hans framstående experimentella arbeten rörande sårläkningens-processen och betydelsen av antimikrobiella peptider i huden.

2013
Magnus Lindberg, Hudkliniken, Örebro universitetssjukhus, får priset för sin omfattande experimentella och kliniska forskning, speciellt på kontakteksem av både irritativ och allergisk typologi.

2015 (priset delades mellan två forskare)
Åke Svensson, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus. Motivering: "...för hans omfattande epidemiologiska och kliniska studier rörande atopisk dermatit".
och
Hans Törmä, Uppsala Universitet. Motivering: "för studier av retinoidmetabolism och övriga molekylära mekanismer med betydelse för hudens keratiniseringsprocess och barriärfunktion."

2017 (priset delades mellan två forskare)
Enikö Sonkoly, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset belönas för hennes framstående forskningsarbete kring betydelsen av microRNA för utvecklingen av psoriasis.
och
Liv Eidsmo, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna belönas för hennes innovativa arbete rörande immunceller i huden och deras relevans för inflammatoriska hudsjukdomar som vitiligo och psoriasis.

2019 (priset delades mellan två forskare)
Berndt Stenberg, Avdelningen för medicin, Dermatologi och venereologi Hudkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, ”för hans långvariga forskning och pionjärarbete gällande inomhusmiljö och bildskärmsarbete”.
och
Chris Anderson, Avdelningen för dermatologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping,”för hans innovativa och tvärvetenskapliga forskning inom hudfysiologi och mikrodialys med frågeställningar inom hudbarriär, hudreaktivitet och psoriasis".

2021
Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, "för hennes framgångsrika studier av underliggande orsaker till psoriasisoch arbetet med att identifiera nya angreppspunkter för behandling".

2023 (priset delades mellan två forskare)
Elisabet Nylander, professor i dermatologi och venereologi vid Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet samt överläkare vid Hud- och STI-kliniken Norrlands Universitetssjukhus, för att hon under lång tid uthålligt ägnat sig kliniskt och forskningsmässigt åt sexuellt överförbara infektioner (STI) och genital dermatologi.
och
Arne Wikström, docent, överläkare, klinikstudieledare, Dermatologi & Venereologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för att under många år ha bedrivit ett gediget arbete för ökad kunskap om sexuellt överförda infektioner, genom forskning, utbildning, artiklar i Läkartidningen för en bredare publik samt föreläsningar. Inom forskningen är det humant papillomvirus som ligger Arne varmast om hjärtat och inom detta fält har han publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar.