Alvarengas pris

Priset belönar "värdefulla av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörandet det medicinska forskningsområdet".

Tävlingsskrift ska sändas i tre exemplar tillsammans med valspråk och förseglad namnsedel (kuvert) senast den 1 mars till

Svenska Läkaresällskapet
Att: Priser
Box 738
101 35 Stockholm

Fondens stadgar

Tidigare års pristagare

1996
Mats Rudling, Paolo Parini, Bo Angelin 
Artikel: "Regulation of bile acid synthesis: Key role of growth hormone for the activity of cholesterol 7-hydroxylase".

1997
Felix Mitelman, Fredrik Mertens, Bertil Johansson
Artikel: "Breakpoint map of recurrent chromosomal rearrangements in human neoplasis".

1998
Adrian Gonon, John Pernow
Artikel: "The endothelin A receptor anta-gonist LU 135252 protects the myocardium from neutrophil injury during ischaemia/reperfusion".

1999 
Priset delades inte ut

2000 
K. Roos, E. Grahn Håkansson, S Holm
Artikel: Recolonisation with interfering alpha-streptococci reduces the rate of recurrences in acute and secretory otitis media in otitis-prone children – a randomized placebo controlled study.

Monika Nistér Boris Troyanovsky, Tetyana Levchenko, Lars Holmgren
Artikel: Identification of a novel angiostatin-binding protein which mediates inhibition of endothelial migration and tube formation.

2001
Åke Sjöholm
Artikel: "Glibenclamide promotes insulin exocytosis by inhibition of carnitine palmitoyltransferase I leading to protein kinase C activation”. 
Valspråk: Så signalerar sulfonylurea.

2002
Susanna Petersson, Catharina Lavebratt, Holmquist
Artikel: "Truncation of the Shaker voltage-gated potassium channel KCNA1, caueses megencephaly"
Valspråk: One sometimes finds what one is not looking for.

2003
Bengt Fadeel, Jan Palmblad, Jan-Inge Henter
Artikel: "Kostmann syndrome: severe congenital neutropenia associated with defective expression of Bcl-2, constitutive mitochondrial release of cytochrome c, and excessive apoptosis of myeloid progenitor cells".
Valspråk: Neutropen genom märg och ben:studia de morbo Kostmann.

2004
Stellan Håkansson, Aijaz Farooqi, Per Åke Holmgren, Fredrik Serenius och Ulf Högber
Artikel: "Proactive management promotes outcome in extremely preterm infants - a population based comparison of two perinatal management strategies".
Valspråk: Ecce Homo minimus.

2005
H. Elding Larsson, B. Lernmark, K. Lynch, A. Nilsson, G. Hansson, P. Almgren, Å. Lernmark och S-A. Ivarsson
Artikel: "Diabetes associated HLA genotypes affect birth weight in the general population".
Valspråk: Bene diagnoscitur, bene curatur. Det som diagnosticeras väl, kan kureras väl.

2006
Fredrik Sjöstrand, Robert Hahn
Artikel: "The Osmotic Link between Hypoglycemia and Hypovolemia. Valspråk: En stark koppling mellan två medicinska tillstånd bådafarliga på sitt eget sätt, gör kombinationen dubbelt så farlig men lätt förbisedd."
 
2007
Åke Sjöholm
Artikel: "Green tea extract epigallo¬catechin gallate preserves pancreatic islet structure, restores insulin secretion, and ameliorates diabetes in db/db mice".

2008
Lars Kärvestedt
Artikel: "Peripheral Neuropathy in a population based study of patients with type 2 diabetes in Sweden".
Valspråk: Dåliga nerver kan även drabba fötter.

2009
John Pernow, Felix Böhm, Anna Krook
Artikel: "Endothelin-1 inhibits insulin-stimulated glucose uptake in skeletal muscle in vivo and in vitro".
Valspråk: Endotelets framtid är utan socker.

2010
Charlotta Grunewald, Stellan Håkansson, Sissel Saltvedt, Karin Källén
Artikel: "Significant effects on neonatal morbidity and mortality after regional change in management of postterm pregnancy".
Valspråk: Överburen – hellre före än efter.

2011
Eva Hellström Lindberg, Martin Jädersten, Leonie Saft, Anna Porwit, Anna Hedlund, Robert Hast
Artikel: "TP53 Mutations in Low-Risk Myelodyplastic Syndromes with del (5q) predict disease progression".
Valspråk: Med nytt ljus i unik studie.

2012
Peter Bergman, Anna-Carin Norlin, Susanne Hansen, Jan Andersson
Tilldelas priset för bästa vetenskapliga artikel som visar att vitamin D kan minska infektionsbördan och antibiotikakonsumtionen.

2013
Johan Hartman
Artikel: "Breast cancer stem cells express estrogen receptor b and can be targeted by a selective endocrone therapy”.
Valspråk: Cancerstamceller. Mål för en ny riktad endokring terapi vid bröstcancer.

2014
Priset delades inte ut.

2015
William Apró, Marcus Moberg, D. Lee Heamilton, Björn Ekblom, Olav Rooyackers, Hans-Christer Holmberg, Eva Blomstrand
Artikel: ”Leucine does not affect m TORC1 assembly but is required for maximal S6K1 activity in human skeletal muscle following resistance exercise.”
Valspråk: Exercise is King. Nutrition is Queen. Put them together and you have a kingdom.

2016
John Pernow och Jiangning Yang, Institutionen för Medicin, enheten för kardiologi, Karolinska Institutet.
Artikel: ”Red blood cells impair cardiac post-ischemic recovery in type 2 diabetes through an arginase-dependent regulation of nitric oxide synthase and reactive oxygen species”.
Valspråk: Liten blodkropp stjälper ofta stort hjärta.Valspråk: Liten blodkropp stjälper ofta stort hjärta.

2017
Simon Timpka, Lunds Universitet, Malmö och Harvard Medical School, Boston USA.
Artikel: "The consequence of adapting human pregnancy to an adverse environment: Implications of ancestral placental malaria for pregnancy complications and cardiovascular disease."
Valspråk: ”Miljön under forna graviditeter bör användas för att bättre förstå komplexa sjukdomar.”

2018
Priset delades inte ut.

2019
Jonas F Ludvigsson, Martin Neovius, Jonas Söderling, Soffia Gudbjörnsdottir, Ann-Marie Svensson, Stefan Franzén, Olof Stephansson samt Björn Pasternak.
Artikel: ”Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk of Preterm Birth: A Population-based Cohort Study.”
Valspråk: Bland kvinnor med diabetes och högt HbA1c finns risk att fostret alltför tidigt gör sin entré.

2020
Bo Angelin, Moumita Ghosh Laskar samt Mats Rudling.
Artikel: "Differential regulation of LDL receptors by ACTH: posttranscriptional control by PCSK9 in the liver and by IDOL in the adrenals".
Valspråk: Stress och kolesterol: Binjuren talar till levern via PCSK9.

2021
Johnny Ludvigsson, Åshild Faresjö samt Tomas Faresjö.
Artikel: “ Breastfeeding and cortisol in har in children”
Valspråk: -Mamma ger hälsa genom att amma, mammas bröst ger framtidströst.

2022
Priset delades inte ut.

2023
Forskargrupp vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, vid Karolinska Institutet som leds av Olof Stephansson, professor och överläkare. Forskargruppen består av Linnea Ladfors, doktorand och AT-läkare, Anna Sandström, docent och biträdande överläkare obstetrik och gynekologi, Louise Lundborg, medicine doktor och barnmorska, Mia Ahlberg, docent och barnmorska samt Alexander Butwick, Giulia Muraca, Jonathan Snowden och Xingrong Liu.
Artikel: “Risk of postpartum hemorrhage with increasing first stage of labor duration” 
Valspråk: ”Hur lång tid det tar att föda kan påverka risken att blöda”