Priser

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas priser och medaljer.

SLS priser

Nedan listas våra priser i alfabetisk ordning, länkade till respektive pris sida för mer information. 


Alvarengas pris

Delas ut årligen

Priset belönar värdefulla, inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.


Bengt I Lindskogs språkpris

Delas ut varje ojämnt år 

Priset belönar stora insatser att främja medicinsk språkvård. 


Bengt Winblads pris

Delas ut årligen

Priset belönar goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik.


Berzeliusmedaljen

Delas ut vart tionde år

Medaljen belönar den forskare som genom sina arbeten mest bidragit till framstegen inom den medicinska kemien.


Ellis och Ivar Janzons pris

Delas ut varje ojämnt år

Priset belönar vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område.


Erna Ebelings pris

Delas ut varje år

Priset belönar framstående forskning och värdefulla insatser inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. 


Gullstrands medalj

Delas ut vart tionde år

Medaljen belönar forskare som genom sina arbeten mest bidragit till framstegen inom oftalmologiens område.


Hambergers pris

Delas ut varje ojämt år

Priset belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre forskare inom otorhinolaryngologi. Varje jämnt år anordnas en föreläsning inom området. 


Hippokratespriset

Delas ut varje år

Priset belönar och uppmärksamma etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.


Hållbarhetspriset

Delas ut varje år

Priset belönar läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet.


Inga Sandeborgs pris

Delas ut varje jämnt år

Priset belönar framstående vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet..


Ingvarpriset

Delas ut varje år

Priset belönar goda insatser inom klinisk neurovetenskap.


Jubileumspriset

Delas ut varje år

Priset belönar värdefulla, av svenska medborgare, författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.


Lennmalms pris

Delas ut varje ojämnt år

Priset belönar förtjänstfulla arbeten tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.


Oscar Medins pris

Delas ut vart fjärde år

Priset värdefulla av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik.


Pasteurmedaljen

Delas ut vart tionde år

Medaljen belönar grundläggande upptäckter inom bakteriologin i Pasteurs anda och tradition.


Pris för bästa vetenskapliga projektansökan 

Delas ut årligen

Priset belönar en särskilt förtjänt medlem som tilldelats projektanslag efter projektansökan samma år.


Regnells pris

Delas ut vart fjärde år

Priset belönar värdefulla, inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörandet det medicinska forskningsområdet.


Reuterskiölds pris

Delas ut vart fjäde år

Priset belönar värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi.


Schlasbergs pris

Delas ut vart tredje år

Priset belönar förtjänstfulla arbeten inom dermatologin och venerologiens område.


Tage Sjögrens pris

Delas ut vart fjärde år

Priset belönar förtjänstfulla arbeten inom de medicinska radiologiska vetenskaperna. 


Translationella priset

Delas ut årligen

Priset belönar medlem vars projektansökan bedömts bäst representera translationell forskning.


Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nominera pristagare