Kongresstiftelse

Välkommen att söka bidrag ur Kongresstiftelsen

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom det medicinska verksamhetsområdet och därvid särskilt genom ändamålsenlig och angelägen spridning olika vetenskapsmän emellan av väsentliga medicinska forskningsrön. Ändamålet kan fullföljas bland annat genom anordnande och/eller av vetenskapliga symposier och konferenser, vilka i sådana fall företrädesvis skall arrangeras i Stockholm.

Ansökningsperioder

Utlysningen för 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod kommer att bedömas våren 2025. Ansökan ska vara SLS tillhanda senast den 15 mars 2025.

Ansökan

Blankett för ansökan

Ansökningsblankett samt bilagor, som budget, utkast till program m.m, sänds till: ekonom@sls.se 

eller via post:
Svenska Läkaresällskapet
Box 738
101 35 Stockholm

Kontakt

ekonom@sls.se