Forskningsfrågor

Här samlar vi frågor som delegationen för medicinsk forskning  arbetar med.


Hälsodata i forskningsvärlden

I mars 2023 arrangerade Svenska Läkaresällskapet ett rundabordssamtal på temat hälsodata för att ge direkta inspel till den pågående statliga utredningen. Nu publiceras en rapport som sammanfattar diskussioner.
2023-05-05

Läs mer


Forskningsfakta

Svenska Läkaresällskapets studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.
2022-05-17 

Läs mer


Forskning i primärvården

SLS arrangerade ett rundabordssamtal om forskning i primärvården. Hinder och möjligheter stod på agendan. Läs vår rapport som sammanfattar diskussionen.
2020-03-10

Läs mer


Brukarmedverkan

Att involvera patientföreningar och/eller funktionshinderorganisationer i forskningen benämns för brukarmedverkan. En sådan medverkan och delaktighet från organisationerna kan variera i omfattning och pågå i olika tidsperioder i ett forskningsprojekt.
2017-03-29

Läs mer