Välbesökt workshop om brukarmedverkan

Den 17 april arrangerades en workshop om brukarmedverkan. Mötet spelades in och går att se på SLS Youtubekanal. Ta del av inspelning från dagen

Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation arrangerade i samverkan med SBU, Forte och Region Östergötland den 17 april en workshop om brukarmedverkan i klinisk forskning i syfte att höja kunskapsnivån inom området, såväl i Läkaresällskapet som i forskarsamhället som helhet.

Aktiva forskare med egen erfarenhet av brukarmedverkan deltog i mötet tillsammans med företrädare för Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner, patientorganisationer, SBU, Forte och Vetenskapsrådet.

Se inspelning från dagen!

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.