Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad.

För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling.

Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag.

Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Forskningsdelegationen 2020

Ordförande

Ola Winqvist

Professor i cellulär immunterapi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.
ola.winqvist@telia.com

Vice ordförande

Amir Sherif

Docent i urologi och andrologi. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå Universitet.

Ledamot

Pia Maly Sundgren

Professor i diagnostisk radiologi, Inst för  kliniska vetenskaper, Lunds Universitet.

Ledamot

Kristina Bengtsson Boström

Docent i allmänmedicin, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Närhälsan FoU, Västra Götalandsregionen.

Ledamot

Jörgen Lundälv

Docent i trafikmedicin, Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, docent i socialt arbete, Inst för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

Ledamot

Alkistis Skalkidou
Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala.

Adjungerad ledamot

Sina Raiss
Kandidat- och underläkarföreningen, Stockholm

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.