Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad.

För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling.

Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag.

Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Forskningsdelegationen 2019

Tf. ordförande

Ola Winqvist

Professor i cellulär immunterapi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Vice ordförande

Amir Sherif

Docent i urologi och andrologi. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå Universitet

Ledamot

Pia Maly Sundgren

Professor i diagnostisk radiologi, Inst för  kliniska vetenskaper, Lunds Universitet.

Ledamot

Marie Wahren-Herlenius

Professor i experimentell reumatologi, Karolinska Institutet.

Ledamot

Kristina Bengtsson Boström

Docent i allmänmedicin, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Närhälsan FoU,Västra Götalandsregionen.

Ledamot

Jörgen Lundälv

Docent i trafikmedicin, Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, docent i socialt arbete, Inst för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

Ledamot

Jan Marcusson

Professor i geriatrik, Inst för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet.

Ledamot

Alkistis Skalkidou
Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala

Adjungerad ledamot

Emma Hammarlund
Kandidat- och underläkarföreningen, Stockholm

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.