Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad.

För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling.

Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag.

Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Forskningsdelegationen 2018

Ordförande

Mats Ulfendahl

Professor, Forskningsdirektör, Region Östergötland.

Vice ordförande

Ola Winqvist

Professor i cellulär immunterapi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Ledamot

Pia Maly Sundgren

Professor i diagnostisk radiologi, Inst för  kliniska vetenskaper, Lunds Universitet.

Ledamot

Göran Laurell

Professor i öron-, näs- och halssjukdomar, Inst för kirurgiska vetenskaper,Uppsala universitet.

Ledamot

Kristina Bengtsson Boström

Docent i allmänmedicin, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Närhälsan FoU,Västra Götalandsregionen.

Ledamot

Jörgen Lundälv

Docent i trafikmedicin, Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, docent i socialt arbete, Inst för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

Ledamot

Jan Marcusson

Professor i geriatrik, Inst för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet.

Ledamot

Amir Sherif

Docent i urologi och andrologi. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå Universitet

Adjungerad ledamot

Caroline Schagerholm

Kandidat- och underläkarföreningen, Karolinska Institutet

 

Sekreterare: Monica Windén, Svenska Läkaresällskapet, 

Kontakt med forskningsdelegationen

Monica Windén
08-440 88 66, monica.winden(at)sls.se

Mats Ulfendahl
Mats.Ulfendahl(at)ki.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.