Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad.

För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling.

Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag.

Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Forskningsdelegationen 2023

Ordförande

Ola Winqvist

Professor i cellulär immunterapi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.
ola.winqvist@telia.com

Vice ordförande

Amir Sherif

Docent i urologi och andrologi. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet.

Ledamot

Alkistis Skalkidou

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Ledamot

Katja Fall

Professor i Klinisk Epidemiologi, Institutionen för medicinska vetenskaper,
Örebro universitet

Ledamot

Anders Halling

Professor i allmänmedicin, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö, Lunds universitet.

Ledamot

Per Karlsson

Professor/överläkare Onkologi, Sahlgrenska Akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ledamot

Anna Sarkadi, Uppsala

Professor i socialmedicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Ledamot

Annika Rosengren

Professor i medicin, Sahlgrenska Akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Ledamot

Malin Jonsson Fagerlund

Överläkare, Docent/Lektor
Karolinska universitetssjukhuset Solna, Karolinska Institutet

 

 

Adjungerad ledamot

Shinwar Syndy

Kandidat- och underläkarföreningen

 

Ledamot

Margareta Holmström

Linköping