Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad.

För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling.

Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag.

Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Forskningsdelegationen 2020

Ordförande

Ola Winqvist

Professor i cellulär immunterapi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.
ola.winqvist@telia.com

Vice ordförande

Amir Sherif

Docent i urologi och andrologi. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå Universitet.

Ledamot

Pia Maly Sundgren

Professor i diagnostisk radiologi, Inst för  kliniska vetenskaper, Lunds Universitet.

Ledamot

Kristina Bengtsson Boström

Docent i allmänmedicin, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Närhälsan FoU, Västra Götalandsregionen.

Ledamot

Jörgen Lundälv

Docent i trafikmedicin, Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, docent i socialt arbete, Inst för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

Ledamot

Alkistis Skalkidou
Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala.

Adjungerad ledamot

Sina Raiss
Kandidat- och underläkarföreningen, Stockholm

 

Ledamot

Margareta Holmström, Linköping

Ledamot

Katja Fall, Örebro

Ledamot

Anna Sarkadi, Uppsala

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.