Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad.

För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling.

Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag.

Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Forskningsdelegationen 2022

Ordförande

Ola Winqvist

Professor i cellulär immunterapi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.
ola.winqvist@telia.com

Vice ordförande

Amir Sherif

Docent i urologi och andrologi. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet.

Ledamot

Pia Maly Sundgren

Professor i diagnostisk radiologi, Institutionen för  kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Ledamot

Kristina Bengtsson Boström

Docent i allmänmedicin, Inst för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Närhälsan FoU, Västra Götalandsregionen.

Ledamot

Alkistis Skalkidou
Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Adjungerad ledamot

William Bronge
Kandidat- och underläkarföreningen

 

Ledamot

Katja Fall
Professor i Klinisk Epidemiologi, Institutionen för medicinska vetenskaper,
Örebro universitet

Ledamot

Anna Sarkadi, Uppsala

Professor i socialmedicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Ledamot

Margareta Holmström, Linköping

Ledamot

Anders Halling

Professor i allmänmedicin, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö, Lunds universitet.

Ledamot

Per Karlsson

Professor/överläkare Onkologi, Sahlgrenska Akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.