2017 års utdelning

Projektanslag och stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder och specialfonder.

Utdelning i juni 2017 - Nämndbeslut 12 juni 2017:

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):

Projektanslag, utdelning 21 712 530 kronor: kom in 211 ansökningar varav 204 uppfyllde behörighetskraven. 78 ansökningar beviljades, varav 22 erhöll tvåårigt och 56 erhöll ettårigt anslag.

Fördelning mellan universitetsorterna

Post doc stipendium, utdelning 3 384 000 kronor: kom in 28 ansökningar varav 26 uppfyllde behörighetskraven. 18 ansökningar beviljades.

Björklunds fond (forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar):
Projektanslag, utdelning 338 000 kronor: kom in 3 ansökningar varav 2 beviljades ettårigt anslag.

Cronqvists stiftelse (forskning inom ämnesområdet ögonsjukdomar):
Projektanslag, utdelning 664 000 kronor, kom in 6 ansökningar, varav 5 uppfyllde behörighetskraven. 3 ansökningar beviljades.

Gastroenterologisk forskningsfond (forskning inom ämnesområdet gastroenterologi):
Projektanslag, utdelning 220 000 kronor, kom in 23 ansökningar varav 3 beviljades.
Resebidrag, utdelning 31 500 kronor, kom in 2 ansökningar om resebidrag varav 1 beviljades.

Bengt Ihres fond (forskning inom gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi):
Projektanslag, utdelning 1 965 000 kronor: kom in 35, varav 32 uppfyllde behörighetskraven. 18 ansökningar beviljades
Resebidrag, utdelning 0 kronor: kom in 0 ansökningar om resebidrag.

Bengt Ihres fond delar även ut medel till Bengt Ihre Research Fellowship samt Ihre-stipendier via Kirurgföreningen och Gastroenterologisk förening. Fonden avsätter även medel för finansiering av Bengt Ihre Resarch School.

Paul Frenckners fond (forskning rörande öron-, näs- och halssjukdomar):
Resebidrag, utdelning 0 kronor: kom in 0 ansökningar.

Utdelning kontinuerligt mellan 15 augusti 2016 och 31 maj 2017 – Nämndbeslut 12 juni 2017:

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):
Resebidrag HT 2016/VT 2017 utdelning 2 620 560 kronor (varav 599 020 kronor till forskningsvistelser och 2 021 540 kronor till kongressresor): Kom in 327 ansökningar varav 253 beviljades.
____________________________________________________________________
Utdelning i maj 2017 - Beslutas av SSAC styrelse:
SSAC Foundation (research related to the treatment of infectious diseases):
Projektanslag, utdelning 995 000 kronor, kom in 25 ansökningar varav 14 beviljades.
SSAC delar även ut resestipendier till ”Young Scientists” som delas ut på NSCMID:s kongress.

Utdelning i december 2017 - Beslutas av Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmets styrelse:  
Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet (psykiatrisk kunskapsutveckling):
Projektanslag, utdelning 3 200 000 kronor, kom in 50 ansökningar, 49  uppfyllde behörighetskraven. 13 ansökningar beviljades.
Post doktorstöd, utdelning 500 000 kronor, kom in 8 ansökningar varav 6 uppfyllde behörighetskraven. 1 ansökan beviljades.

___________________________________________________________________________
Utdelning hösten 2017:
Ingegerd Johanssons stöd för forskning om SLS
Projektanslag, kom in 8 ansökningar, 3 ansökningar beviljades anslag.
Stöd för nätverksarbete kring SLE-forskning, kom in 1 ansökan som beviljades medel.

Hildegard Machschefes donation till forskning om MS
Kom in 1 ansökan som beviljades medel.

Asklepiospriserna 2017 – Kandidatföreningens priser för vetenskaplig artikel och projektarbete
Kom in 30 ansökningar.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.