2016 års utdelning

Projektanslag och stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder och våra specialfonder.

Utdelning i juni 2016 - Nämndbeslut 7 juni 2016: 

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):

Projektanslag, utdelning 23 291 400 kronor: kom in 258 ansökningar varav 120 beviljades.

Post doc stipendium, utdelning 3 276 000 kronor: kom in 31 ansökningar varav 19 beviljades

Björklunds fond (forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar):

Projektanslag, utdelning 173 000 kronor: kom in 6 ansökningar varav 2 beviljades

Cronqvists stiftelse (forskning inom ämnesområdet ögonsjukdomar):

Projektanslag, utdelning 620 000 kronor, kom in 6 ansökningar varav 4 beviljades

Gastroenterologisk forskningsfond (forskning inom ämnesområdet gastroenterologi):

Projektanslag, utdelning 300 000 kronor, kom in 29 ansökningar varav 4 beviljades

Resebidrag, utdelning 0 kronor, kom in 2 ansökningar om resebidrag varav 0 beviljades

Bengt Ihres fond (forskning inom gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi):

Projektanslag, utdelning 3 610 000 kronor: kom in 49 projektansökningar varav 29 beviljades

Resebidrag, utdelning 75 000 kronor: kom in 3 ansökningar om resebidrag varav 2 beviljades

Bengt Ihres fond delar även ut medel till Bengt Ihre Research Fellowship samt Ihre-stipendier via Kirurgföreningen och Gastroenterologisk förening. Fonden avsätter även medel för finansiering av Bengt Ihre Resarch School.

Paul Frenckners fond (forskning rörande öron-, näs- och halssjukdomar):

Resebidrag, utdelning 53 0000 kronor: kom in 2 ansökningar varav 2 beviljades.

Utdelning kontinuerligt mellan 15 augusti 2015 och 31 maj 2016 – Nämndbeslut 7 juni 2016:

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):

Resebidrag HT 2015/VT 2016 utdelning 3 741 278 kronor (varav 657 000 kronor till forskningsvistelser och 3 084 278 kronor till kongressresor): Kom in 468 ansökningar varav 367 beviljades. 

____________________________________________________________________

Utdelning i april 2016 - Beslutas av SSAC styrelse: 

SSAC Foundation (research related to the treatment of infectious diseases):

Projektanslag, utdelning 445 000 kronor, kom in 32 ansökningar varav 8 beviljades.

SSAC delar även ut resestipendier till ”Young Scientists” som delas ut på NSCMID:s kongress.

Utdelning i december 2015 - Beslutas av Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmets styrelse:  

Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet (psykiatrisk kunskapsutveckling):

Projektanslag, utdelning 3 500 000 kronor, kom in 47 projektansökningar varav 18 beviljades

Resebidrag, utdelning 45 000 kronor, kom in 3 ansökningar om resebidrag varav 1 beviljades

___________________________________________________________________________

Asklepiospriserna 2016 – Kandidatföreningens priser för vetenskaplig artikel och projektarbete

Kom in 43 ansökningar.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.