2018 års utdelning

av projektanslag och stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder och våra specialfonder

Utdelning i juni 2018 - Nämndbeslut 12 juni 2018: 
Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):
Tvååriga projektanslag som 2017 beviljades ett preliminärt belopp för det andra året, utdelning 2 605 500 kronor. 9 ansökningar beviljades 2018 anslag för det andra året.

Projektanslag, utdelning 20 530 600 kronor: kom in 218 ansökningar varav 213 uppfyllde behörighetskraven. 74 ansökningar beviljades, varav 17 erhöll tvåårigt och 57 erhöll ettårigt anslag.

Post doc stipendium, utdelning 1 926 000 kronor: kom in 21 ansökningar varav 19 uppfyllde behörighetskraven. 11 ansökningar beviljades.

Björklunds fond (forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar):
Projektanslag, utdelning 393 760 kronor: kom in 10 ansökningar varav 6 uppfyllde behörighetskraven. 2 ansökningar beviljades ettårigt anslag.

Cronqvists stiftelse (forskning inom ämnesområdet ögonsjukdomar):
Projektanslag, utdelning 698 000 kronor, kom in 5 ansökningar, alla uppfyllde behörighetskraven. 5 ansökningar beviljades.

Gastroenterologisk forskningsfond (forskning inom ämnesområdet gastroenterologi):

Projektanslag, utdelning 225 000 kronor, kom in 17 ansökningar varav 4 beviljades.

Resebidrag, utdelning 30 000 kronor, kom in 3 ansökningar om resebidrag varav 1 beviljades.

Bengt Ihres fond (forskning inom gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi):
Projektanslag, utdelning 3 030 000 kronor: kom in 38, varav 34 uppfyllde behörighetskraven. 23 ansökningar beviljades

Resebidrag, utdelning 0 kronor: kom in 2 ansökningar om resebidrag, ingen ansökan beviljades.

Bengt Ihres fond delar även ut medel till Bengt Ihre Research Fellowship samt Ihre-stipendier via Kirurgföreningen och Gastroenterologisk förening. Fonden avsätter även medel för finansiering av Bengt Ihre Resarch School.

Paul Frenckners fond (forskning rörande öron-, näs- och halssjukdomar):
Resebidrag, utdelning 75 000 kronor: kom in 3 ansökningar, alla uppfyllde behörighetskraven. 3 ansökningar beviljades.

Svenska Läkaresällskapets fonder (medicinsk forskning):
Utdelning i april 2018:
Svenska Läkaresällskapets Introduktionsstipendium för medicinsk forskning, utdelning 404 250 kronor: kom in 27 ansökningar, alla uppfyllde behörighetskraven. 21 ansökningar beviljades.

Utdelning kontinuerligt mellan 15 augusti 2017 och 31 maj 2018:
Svenska Läkaresällskapets resebidrag HT 2017/VT 2018 utdelning 2 400 547 kronor (varav 547 000 kronor till forskningsvistelser och 1 853 547 kronor till kongressresor): Kom in 290 ansökningar varav 224 beviljades. 

____________________________________________________________________
Utdelning i april 2018 - Beslutas av SSAC styrelse: 
SSAC Foundation (research related to the treatment of infectious diseases):
Projektanslag, utdelning 905 000 kronor, kom in 29 ansökningar varav 16 beviljades.

SSAC delar även ut resestipendier till ”Young Scientists” som delas ut på NSCMID:s kongress.

Utdelning i december 2017 - Beslutas av Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmets styrelse:  
Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet (psykiatrisk kunskapsutveckling):
Projektanslag, utdelning 3 200 000 kronor, kom in 50 ansökningar varav 49 uppfyllde behörighetskraven. 13 ansökningar beviljades.

Post doktorstöd, utdelning 500 000 kronor, kom in 8 ansökningar varav 6 uppfyllde behörighetskraven. 1 ansökningar beviljades.

___________________________________________________________________________
Granskning pågår:
Asklepiospriserna 2018 – Kandidatföreningens priser för vetenskaplig artikel och projektarbete

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.