Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

För att främja kvalitet i såväl hälso- och sjukvård som utbildning.

För få läkare fortsätter att forska efter disputation – ett hot mot den medicinska forskningen

Svenska Läkaresällskapets studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

Fonder & stipendier

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter.