Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

För att främja kvalitet i såväl hälso- och sjukvård som utbildning.

SLS pristagare 2021

Läs mer om 2021 års pristagare och deras forskning. Ta del av forskningsanslag, stipendier och resebidrag som finns att söka och de priser som delas ut under 2022.

Fonder & stipendier

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter.