Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

För att främja kvalitet i såväl hälso- och sjukvård som utbildning.

Stort grattis årets pristagare!

Tisdagen den 24 oktober ägde årets prisutdelning rum under SLS Århögtid. Ta del av bilder från kvällen.

Hälsodata och forskning – hur bevarar vi allmänhetens förtroende?

Ta del av SLS rundabordssamtal om sekundäranvändning av hälsodata i forskningsvärlden.