Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

För att främja kvalitet i såväl hälso- och sjukvård som utbildning.

För få läkare fortsätter att forska efter disputation

Svenska Läkaresällskapets studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.