Ny utbildning och workshops för ST-kursgivare

Behöver din förening stöd för att digitalisera en ST-kurs? Nu erbjuder SLS en kostnadsfri digital utbildning till SLS medlemsföreningar med start i september 2021.

Anmäl dig till Svenska Läkaresällskapets utbildning och workshops

I höst planerar Svenska Läkaresällskapet (SLS) att arrangera två workshops för ST-kursgivare inom 2-4 medlemsföreningar som vill öka inslaget av distansundervisning i sina kurser. Under dessa workshops är det tänkt att ni ska få praktiska råd och tips på hur hela eller delar av er kurs kan läggas om till ett digitalt format och hur man kan skapa samma engagemang och delaktighet som i det fysiska rummet. Ni får bland annat hjälp att:

 • skapa ett körschema för det digitala rummet,
 • testa olika hjälpmedel för att skapa en engagerande lärandemiljö,
 • ­råd och stöd för att spela in filmer samt
 • ­råd och stöd för hur ni kan utforma förberedande moment. 

Digital plattform, teknisk support och kurslokaler

Utöver kostnadsfria workshops kommer vi att erbjuda hjälp med licens till programvara samt viss teknisk support. Det kan vara en trygghet att denna support har varit involverad redan i planeringsstadiet och inte bara under kursdagarna. Vill ni sitta ni sitta i våra lokaler på Klara Östra kyrkogata i Stockholm är ni välkomna att boka lokal. Det erbjuds som alltid både kostnadsfria och rabatterade rum till medlemsföreningar.

Max fyra föreningar i workshopen – först till kvarn gäller!

I inledningsskedet arrangerar vi ett gemensamt utbildningstillfälle för max 14 intresserade deltagare (om intresset blir stor kan vi ordna fler utbildningstillfällen). Detta utbildningstillfälle följs upp med två workshops á cirka 2,5 timmar som riktas till ST-kursgivare i ett urval av max fyra medlemsföreningar – och där dessa får pedagogisk och praktisk hjälp att lägga om den egna kursen. Skulle det bli fulltecknat på dessa workshops är det först till kvarn som gäller.

Uppföljande möten med deltagande föreningar

För att ta tillvara erfarenheterna kommer SLS att bjuda in de kursgivare/medlemsföreningar som deltar i workshopen till uppföljande möten med utvärdering. Datum för detta kommer vi att återkomma till senare. Det kommer också att finnas möjlighet till individuellt stöd vid behov för deltagande föreningar.

Kursledning

Kursledare är Cecilia Grönroos, utbildningspedagog, och Malin Horngren, utbildningsledare, på Utbildnings- och Innovationscenter, Södersjukhuset Stockholm.   

Erbjudandet om att delta i fördjupad workshop riktas till SLS medlemsföreningar

Med medlemsförening avses antingen att föreningen är medlem i SLS i dag eller på väg att bli det (antagits som medlemsförening av SLS fullmäktige men medlemskapet har inte formellt trätt i kraft).

Datum
 • Utbildning: Att skapa engagerande digitala utbildningstillfällen
  Tid: 8/9 kl. 09.30 –12.00
  Plats: digitalt via Teams
  Maxantal 14 deltagare
   
 • Workshop 1: Praktisk hjälp att lägga om ST-kursen
  Tid: 23/9 kl. 09.30-12.00
  Plats: om möjligt fysiskt på plats på SLS, annars digitalt via Teams
  Maxantal 10 kursgivare inom 2-4 medlemsföreningar – först till kvarn gäller

 • Workshop 2: Praktisk hjälp att lägga om ST-kursen
  Tid: 28/9 kl. 09.30-12.00
  Plats: om möjligt fysiskt på plats på SLS, annars digitalt via Teams
  För de kursgivare som deltagit på den första workshopen

Anmälan

Anmäl dig här

Bakgrund

SLS har länge sett en uppgång för digitalt lärande inom läkarkåren. Under pandemin har behovet och efterfrågan på digitala lösningar inom inte minst läkares utbildningar ökat lavinartat. SLS liksom flera av våra föreningar har under senaste året behövt ställa om nästan samtliga programaktiviteter och utbildningstillfällen från fysiska träffar till digitala. Flera undersökningar som SLS gjort har också visat att ett stort antal av SLS föreningar tvingats ställa in eller skjuta fram kurser inom inte minst ST-utbildningen. Att med kort varsel, under en tid när arbetsbelastningen på kliniken varit extremt stor, lägga om kursen till en digital plattform har för många varit orimligt. 

Att digitalisera hela eller delar av existerande kurser kräver både tid och resurser för att de ska bli bra. Ett antal föreningar har till SLS signalerat att ett administrativt och/eller ekonomiskt stöd skulle påverka deras möjligheter att genomföra en sådan omläggning. Det är mot denna bakgrund SLS vill erbjuda medlemsföreningar som är kursgivare ett passande stöd.