SLS programkoncept

Utbildning och fortbildning för läkare över specialitetsgränserna.

1. SLS på turné

SLS arrangerar ett aktuellt vetenskapligt program nationellt i samarbete med lokala läkaresällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen spridda över landet. 

2. SLS utbildning och fortbildningsdagar

SLS delegationer, kommittéer och föreningar arrangerar fortbildningsdagar och policymöten, som vänder sig till läkare över specialitetsgränserna. Kan arrangeras som hel- eller halvdag, fysiskt eller digitalt. Digitalt eller fysiskt i SLS hus för kollegor i den egna och andra specialiteter. SLS kommer att öka närvaron under medlemsföreningarnas/sektionernas årsmöten och särskilda fortbildningsveckor och bidrar gärna med program.

3. SLS webinarserie

SLS arrangerar webbinarier inom skilda ämnen i samarbete med SLS sektioner/medlemsföreningar. Aktuella debatter i heta ämnen som rör hälso- och sjukvårdens utveckling arrangeras regelbundet i SLS hus och sänds även på YouTube. SLS har även en podcast om global hälsa och hållbar utveckling. 

4. SLS Berzeliussymposier

Ett Berzeliussymposium är en internationell, vetenskaplig konferens inom aktuella medicinska frågor. Föreläsningarna hålls av utländsk och svensk expertis och vänder sig till läkare, forskare, beslutsfattare och andra intresserade. Ämnet ska vara av stor betydelse för sjukvården och svensk forskning ska ha bidragit väsentligt inom området. Förslag till ämnen lämnas av SLS sektioner eller enskilda medlemmar via en sektion. Bidrag går att söka från Kongresstiftelsen.

5. SLS Premiumresor

Fortbildningskurser inom olika ämnesområden inom och utom Sveriges gränser. En unik möjlighet att ta del av ny kunskap samtidigt som du ges möjlighet att lära känna en ny plats och nya kollegor. Resorna, som kan ha olika tema och innehåll, arrangeras i egen regi, eller i samarbete med t ex en sektion. Den första går till Korsika och välkomnar deltagare från alla specialiteter.

6. SLS Kandidat- och underläkarförening

Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) finns i Stockholm, Uppsala, Umeå, Linköping, Malmö/Lund och Örebro. KUF arrangerar utbildningsaktiviteter som EKG-workshops, en nationell årlig global hälso-vecka, master classes, panelsamtal och debatter.

7. Konst & Läkekonst

Programserien Konst & Läkekonst belyser sjukdomars betydelse för konstnärers skapandeprocess och verk och framförs av läkare, författare, musiker eller andra konstnärer.

Har du frågor vänligen kontakta SLS programkommitté

Mejla program@sls.se