SLS programkommitté

SLS programverksamhet drivs och samordnas av programkommittén, i nära samarbete med SLS delegationer och kommittéer.

Ordförande: Ola Björgell, SLS vetenskapliga sekreterare

Ledamöter:
Hans Hjelmqvist, ordförande SLS utbildningsdelegation
Victoria Carxon, Kandidat- och underläkarföreningen
Per Johansson, kanslichef SLS
Theresa wahlqvist, programkoordinator, SLS


Vi välkomnar förslag på debatter och programaktiviteter

SLS välkomnar alla sektioner och medlemmar till våra många aktiviteter, både som deltagare och föreläsare. Tillsammans kan vi skapa och förmedla riktigt bra utbildningar samt fortbildningar till alla läkare, som en viktig del i det yrkeslivslånga lärandet. Vill du arrangera ett vetenskapligt program i samarbete med SLS eller har du frågor om vår programverksamhet?

Mejla program@sls.se