Preliminärt program

Best Western Malmö Arena Hotel Terrassen Hyllie Boulevard 12

Torsdag den 23 april 2020
11:00
Registrering
12:00 – 13:00
LUNCH
13:00 – 13:15
Introduktion Olle Ekberg
Moderator: Olle Ekberg
13:15 – 13.40
Dysfagi och dess orsaker, Hillevi Pendleton, Malmö
13:40 – 14:00
Anatomi och fysiologi, Olle Ekberg, Malmö
14:00 – 14:30
Mötet med patienten. Hur gör jag? Hillevi Pendleton, Malmö
14:30 – 15:00
Svält, Bengt Jeppsson, Malmö
15:00-15:30
KAFFE
Moderator: Margareta Bülow
15:30 – 16:00
Demens och dysfagi, Elisabet Londos, Malmö
16:00 – 16:15
Globus, Emma Eek, Malmö
16:15 – 16:30
Psykogen dysfagi, Margareta Bülow, Malmö
16:30 – 16:50
Sväljningsröntgen, Olle Ekberg, Malmö
16:50 – 17:10
Terapeutisk röntgen, Margareata Bülow, Malmö
17:10 – 17:30
FUS, Lizett Norin, Malmö
17:30 – 18:00
Manometri, Folke Johnsson, Lund
19:30 Malmö stad står som värd för
kongressmiddag på Rådhuset


Fredag den 24 april 2020
Chair: Olle Ekberg
08:30 – 09:00 The frail elderly. Dysphagia and complications Pere Clavé, Mataro, Spain
09:00 – 09:30 Pharmacologic treatment of dysfunction Pere Clavé, Mataro, Spain
09:30 – 10:30 Neurolgy, EMS etc Shaheen Hamdy, Manchester, UK
10:30-11:00 KAFFE
Moderator: Hillevi Pendleton
11:00 - 11:30 Logopedisk behandling Lizett Norin, Malmö
11:30 – 12:00 Anpassad kost vid dysfagi Margareta Bülow, Malmö
12:00 – 12:30 The Gothenburg throat Mats Stading, Göteborg
12:30 – 13:30 LUNCH
Moderator: Roland Rydell
13:30 – 14:00 IBS och dysfagi Bodil Ohlsson, Malmö
14:00 – 14:30 Eosinofil esofagit Hillevi Pendleton, Malmö
14:30 – 15:00 Intervention på PES Beatrice Arenaz Bua, Malmö
15:00 – 15:15 Avslutning Olle Ekberg, Malmö