BZ 102: Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett!

BZ 102: Svenska Läkaresällskapets Berzeliussymposium om dysfagi den 23 - 24 april 2020 på Best Western Malmö Arena Hotell är tyvärr inställt.

Mötet är tyvärr inställt pga. pandemin. Symposiet publicerades istället i bokform med ett väsentligt utökat innehåll. Läs mer