Mötesplats för kunskapsutbyte

Vi arrangerar debatter, seminarier och större möten som samlar läkarkåren för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.

Berzeliussymposium 107: Läkares fortbildning

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar alla till Berzeliussymposium 107 om fortbildning som arrangeras den 26 september under kongressen Framtidens Specialistläkare på Malmö Arena.

Berzelius Symposium 105 : Planetary Health

This BZ aims to introduce the concept Planetary health and create understanding of the interactions between human health and well-being and animal and environmental health. International and national pioneers, thought-leaders and researchers in the field will share and introduce the concept Planetary health, including describing the current state of knowledge and the current research front.

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten och en utveckling som SLS vill stoppa.

 

SLS Youtubekanal

Se våra livesändningar eller inspelade debatter och seminarier var du än i landet bor.