Mötesplats för kunskapsutbyte

Vi arrangerar debatter, seminarier och större möten som samlar läkarkåren för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.

Berzelius Symposium 105 - Planetary Health

"It is all connected - what saves the planet saves our health"

Welcome to Berzelius Symposium 105: Planetary Health on September 21-22 at the Swedish Society of Medicine, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, or Zoom.

This BZ aims to introduce the concept Planetary health and create understanding of the interactions between human health and well-being and animal and environmental health. International and national pioneers, thought-leaders and researchers in the field will share and introduce the concept Planetary health, including describing the current state of knowledge and the current research front.

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.

SLS Youtubekanal

Se våra livesändningar eller inspelade debatter och seminarier var du än i landet bor.