Vägen till svensk läkarlegitimation

Rapport från webinariet den 17 januari 2022

Svenska Läkaresällskapet (SLS) arrangerade i samarbete med Socialstyrelsen en temadag med syfte att tydliggöra regelverket för vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES. Webinariet modererades av Åsa Wennberg, Socialstyrelsen och Hans Hjelmqvist, Svenska Läkaresällskapet. Tio föreläsare ställde upp med kunskap och engagemang. Många deltagare loggade in, och bidrog med klokskap och viktig information genom ett aktivt deltagande och frågeställande. Vi vill rikta ett stort tack till er alla!

Nedan hittar du programmet och alla presentationerna från webinariet samt även en insplening från dagen. Om du inte hann få svar på dina frågor så hoppas vi att kunna återkomma inom kort, eller så hör du av dig igen i enlighet med vad som framgår av avslutningsbilden.  

Program

13.00-13.05 Välkommen - Tobias Alfvén, ordförande SLS
13.05-13.10 Inledning - moderator Hans Hjelmqvist, ordförande SLS utbildningsdelegation och Åsa Wennberg, Socialstyrelsen
13.10-13.30 Regelverket för vägen till svensk läkarlegitimation för läkare utbildade utanför EU/EES, vägen via kunskapsprovet – Åsa Wennberg, Socialstyrelsen
13.30-13.50 Erfarenheter från kunskapsprovet, Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen – Magnus Hultin, Umeå Universitet
13.55-14.10 Vägen via kompletterande utbildning – Bo Freyschuss, Karolinska Institutet
14.10-14.25 Andra utbildningsprojekt – John Wahren, SLS
14.25-14.45 PAUS
14.45-15.05 Betydelsen av kunskaper i svenska språket – Stina Hållsten, Södertörns högskola
15.05-15.15 SLS arbete i Utbildningsdelegationen – Hans Hjelmqvist, SLS
15.20-15.30 Statsbidrag för insatser till hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU/EES – Länsstyrelsens reflektioner – Pernilla Ek, Länsstyrelsen
15.30-15.45 Internationella läkarföreningen – Mohammad Qutait
15.50-16.05 
Så här jobbar vi i VGR – Jenny Lundgren, Västra Götalandsregionen
16.05-16.25 Frågor från deltagarna
16.25-16.30 Avslutning sammanfattning – Hans Hjelmqvist

Presentationer

Välkommen - Tobias Alfvén

Inledning - Hans Hjelmqvist

Regelverket för vägen till svensk läkarlegitimation för läkare utbildade utanför EU/EES, vägen via kunskapsprovet Åsa Wennberg

Vägen via kompletterande utbildning – Bo Freyschuss

Andra utbildningsprojekt – John Wahren

Betydelsen av kunskaper i svenska språket – Stina Hållsten

SLS arbete i Utbildningsdelegationen – Hans Hjelmqvist

Statsbidrag för insatser till hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU/EES – Länsstyrelsens reflektioner – Pernilla Ek

Internationella läkarföreningen – Mohammad Qutait

Så här jobbar vi i VGR – Jenny Lundgren

Avslutning och kontakt