Gamla ST

Det gamla regelverket gäller under en övergångsperiod. För att kunna ansöka om specialistkompetens enligt det gamla regelverket måste Socialstyrelsen ha mottagit ansökan senast den 30 april 2022.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) 
Ladda ner dokument
"Doctors' specialist medical training – Regulations and general guidelines. Descriptions of objectives" corresponds to SOSFS 2008:17.
Rekommendation angående lärandemålet medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete
Ladda ner dokument

Snabblänk till ansökan om specialistbevis

KIRURGISKA SPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Kirurgi Utbildningsbok Kirurgi
Urologi   Urologi
Barn- och ungdomskirurgi   Barnkirurgi
Plastikkirurgi Utbildningsbok Plastikkirurgi
Kärlkirurgi   Kärlkirurgi
Thoraxkirurgi   Thoraxkirurgi
Ortopedi   Ortopedi
Handkirurgi   Handkirurgi
Anestesi och intensivvård   Anestesi och intensivvård
Obstetrik och gynekologi Rekommendationer Obstetrik och gynekologi
Öron-, näs- och halssjukdomar   Oto-rhino-laryngologi
Hörsel- och balansrubbningar    
Röst- och talrubbningar    
Ögonsjukdomar Rekommendationer Oftalmologi

 

INVÄRTESMEDICINSKA SPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Internmedicin Rekommendationer Internmedicin
Kardiologi Rekommendationer Kardiologi
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Rekommendationer Gastroenterologi
  Riktlinjer vetenskap&kvalitetsarbete  
Endokrinologi och diabetologi Rekommendationer Endokrinologi
Medicinska njursjukdomar Rekommendationer Njurmedicin
Lungsjukdomar Rekommendationer Lungmedicin
Hematologi Rekommendationer Hematologi
Allergologi Rekommendationer Allergologi
Geriatrik Rekommendationer Geriatrik

 

BARNMEDICINSKA SPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Barn- och ungdomsmedicin   Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomsallergologi   Barn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomsneurologi 
med habilitering
  Barn- och ungdomsneurologi
med habilitering
Neonatologi   Neonatologi
Barnonkologi   Barnonkologi
Barnkardiologi   Barnkardiologi

 

PSYKIATRIKA SPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Psykiatri   Psykiatri
Rättspsykiatri  Rekommendationer Rättspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri  Rekommendationer Barn- och ungdomspsykiatri

 

BILD- OCH FUNKTIONSMEDICINSKA SPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Bild- och funktionsmedicin   Bild- och Funktionsmedicin
Neuroradiologi   Neuroradiologi
Nuklearmedicin  Rekommendationer Nuklearmedicin
Klinisk fysiologi    Klinisk fysiologi

 

LABORATORIEMEDICINSKA SPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Rekommendationer Klinisk immunologi & Transfusionsmedicin
Klinisk mikrobiologi Utbildningsbok Klinisk mikrobiologi
Klinisk kemi Rekommendationer Klinisk kemi
Klinisk farmakologi Rekommendationer Klinisk farmakologi
Klinisk patologi Rekommendationer Patologi
Rättsmedicin   Rättsmedicin

 

NEUROSPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Neurologi   Neurologi
Neurokirurgi Rekommendationer Neurokirurgi
Klinisk neurofysiologi Rekommendationer Klinisk neurofysiologi
Rehabiliteringsmedicin   Rehabiliteringsmedicin

 

ENSKILDA BASSPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Allmänmedicin   Allmänmedicin
Onkologi Rekommendationer Onkologi
Gynekologisk onkologi   Gynekologisk onkologi
Infektionsmedicin Rekommendationer Infektionssjukdomar
Klinisk genetik   Klinisk genetik
Arbets- och miljömedicin Rekommendationer Arbets- och miljömedicin
Hud- och könssjukdomar   Dermatologi och venereologi
Reumatologi Rekommendationer Reumatologi
Socialmedicin   Socialmedicin

 

TILLÄGGSSPECIALITETER

MålbeskrivningRekommendationerHemsida
Akutsjukvård   Akutsjukvård
Smärtlindring    

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.