ST

Läkare som har fått legitimation från och med den 1 maj 2015 ska följa Socialstyrelsens regelverk om läkarnas specialiseringstjänstgöring 
(SOSFS 2015:8). Läkare som har fått legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, eller motsvarande bevis om behörighet i annat EES-land, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det nya (SOSFS 2015:8). De nya och gamla regelverken gäller parallellt under en övergångsperiod på sju år.

Målbeskrivningar
I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen, och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning

Föreskrifter om ST
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, som gäller från och med 1 maj 2015.

Sveriges läkarförbunds rekommendationer om ST (bl.a. tolkningen av de gemensamma a- och b-målen i föreskriften). Läs mer

SPECIALITETER
Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomshematologi och onkologi
Barn- och ungdomskardiologi
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neonatologi

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter
Klinisk fysiologi
Radiologi
Neuroradiologi

Enskilda basspecialiteter
Allmänmedicin
Akutsjukvård
Arbets- och miljömedicin
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Klinisk farmakologi, MålbeskrivningUtbildningsbok
Klinisk genetik
Onkologi
Reumatologi
Rättsmedicin
Socialmedicin

Tilläggsspecialitet
Allergologi, Rekommendationer för specialistutbildningen

Invärtesmedicinska specialiteter
Endokrinologi och diabetologi
Geriatrik
Hematologi
Internmedicin
Kardiologi
Lungsjukdomar
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Njurmedicin

Kirurgiska specialiteter
Anestesi och intensivvård
Barn- och ungdomskirurgi
Handkirurgi
Kirurgi
Kärlkirurgi
Obstetrik och gynekologi
Ortopedi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi
Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar
     Hörsel- och balansrubbningar
     Röst- och talrubbningar

Laboratoriemedicinska specialiteter
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk kemi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk patologi

Neurologiska specialiteter
Klinisk neurofysiologi
Neurologi
Neurokirurgi
Rehabiliteringsmedicin

Psykiatriska specialiteter
Barn- och ungdomspsykiatri
Psykiatri
Rättspsykiatri Målbeskrivning och rekommendationer

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.