Grundutbildningen

Grundutbildningen till läkare är på 330 högskolepoäng (5½ år) och leder fram till läkarexamen. Antagning äger rum höst och vår vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund/Malmö, Umeå, Uppsala, Örebro och vid Karolinska Institutet i Stockholm. Några orter antar studenter till en del av platserna efter intervjuer.

En ny sexårig läkarutbildning är beslutad och gäller från hösten 2021. 

Nuvarande utbildnings innehåll
Målen för utbildningen regleras i högskoleförordningen, medan respektive lärosäte bestämmer utbildningens innehåll. Läroplanerna för läkarutbildningen ser därför olika ut på universiteten och det kan vara svårt att byta studieort.

Antagning
Antagningen till läkarutbildningen sker centralt via Universitets- och högskolerådet (UHR). Vissa medicinska fakulteter har också intervjuer till några utbildningsplatser. Se respektive universitets utbildningskatalog för lokala bestämmelser.
För att ansöka till läkarprogrammet: www.antagning.se