AT

Bastjänstgöring (BT) infördes den 1 juli 2021. AT kommer därmed på sikt att fasas ut.

Allmäntjänstgöringen AT ger behörighet att arbeta som läkare och att börja specialiseringstjänstgöring ST. AT kompletterar läkarnas grundutbildning med praktiska erfarenheter som krävs av alla läkare oavsett yrkesinriktning. Godkänd AT-tjänstgöring leder fram till legitimation.

Du kan få legitimationen efter AT-tjänstgöring och avklarat AT-prov. AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård och har rätt till handledning av specialistkompetent läkare. AT-tjänster tillsätts genom förordnande som är minst 18 månader och högst 2 år.

AT-guide
Jämför sjukhus på Läkarförbundets AT-guide.
Här finner du information om antal block, utbildning, lön och kontaktuppgifter till AT-ansvariga på sjukhusen/landstingen.