Digitalisering av ST-kurser

Svenska Läkaresällskapet möter upp behovet av stöd för digitalisering av ST-kurser.

SLS fördjupade behovsinventering våren 2021

SLS har under våren 2021 genomfört en fördjupad behovsinventering i vissa av SLS föreningar med uppföljande intervjuer för att få en bättre bild av hur stort problemet är med uppskjutna ST-kurser på grund av pandemin. Den fördjupade behovsinventeringen följde på två enkätundersökningar som SLS genomförde 2020 och 2021 om pandemins påverkan på ST-kurserna. Behovsinventeringen har nu lett till den Utbildning för ST-kursgivare som erbjuds SLS föreningar. 

SLS genomförde under sommaren 2020 en enkätundersökning för att ta reda på hur utbildningsverksamheten påverkats av pandemin. Av enkätrapporten 2020 framgick att en stor del av ST-kurserna som anordnas av SLS föreningar har fått skjutas upp.

I en uppföljande enkätundersökning under januari-februari 2021, visade resultatet att 24 av 35 av de svarande föreningarna som ger kurser fortfarande låg efter med kurser. Den uppföljande enkätrapporten 2021 visade också att majoriteten av alla föreningarna som ger kurser planerade att digitalisera kurser. Att snabbt ställa om och digitalisera kurser kräver både tid och resurser. Undersökningen visade att administrativt och/eller ekonomiskt stöd skulle påverka möjligheterna att digitalisera. SLS har därför tagit initiativ till en kostnadsfri utbildning för att digitalisera ST-kurser.

Ny utbildning för ST-kursgivare, tre tillfällen

Behöver din förening stöd för att digitalisera en ST-kurs? Nu erbjuder SLS en kostnadsfri digital utbildning till SLS medlemsföreningar med start i september 2021.

Läs mer