BT och ST

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om bastjänstgöring (BT) för läkare med planerat införande 1 juli 2021. Allmäntjänstgöringen kommer därmed att fasas ut.

Bastjänstgöring

Svenska Läkaresällskapet har under lång tid lyft behovet av en ny läkarutbildning och BT då framtidens hälso-och sjukvård blir allt mera internationell och förutsätter nya kompetenser hos sina medarbetare.  

Bastjänstgöringen kommer att leda till att samtliga legitimerade läkare får en grundläggande målstyrd och tydligt kliniskt orienterad utbildning under handledning oavsett vilket land man utbildat sig. Det skapar ett stort mervärde för alla parter, läkare, verksamhet och patienter.

Se Kandidat och underläkarföreningens informationsfilm 

Läs mer

SLS remissvar "Bastjänstgöring för läkare"

Kortare väg till att bli specialistläkare genom bastjänstgöring

Debatt: Sverige behöver beslut om en ny läkarutbildning nu

Bastjänstgöring för läkare Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU5 

Specialisttjänstgöring

Läkare som har fått legitimation från och med den 1 maj 2015 ska följa Socialstyrelsens regelverk om läkarnas specialiseringstjänstgöring 
(SOSFS 2015:8). Läkare som har fått legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, eller motsvarande bevis om behörighet i annat EES-land, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det nya (SOSFS 2015:8). De nya och gamla regelverken gäller parallellt under en övergångsperiod på sju år.

Specialitetsindelning och målbeskrivningar

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.