Läkares utbildning

SLS främjar och bevakar förutsättningar för läkares utbildning från grundutbildning till fortbildning med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov.

Läkaryrket ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling från första dagen på universitetets läkarprogram fram till den sista aktiva arbetsdagen. Det utbildningspolitiska arbetet sker främst i SLS delegation för utbildning.

Lathund för beslut om reformeringen av läkares utbildning - sexårig grundutbildning och basttjänstgöring.


GRUNDUTBILDNING
Grundutbildningen kommer att förlängas från 5,5 år till 6 år. SLS har ingått i en referensgrupp, och i övrigt verkat för att förslaget ska genomföras.

ALLMÄNTJÄNSTGÖRING
Efter examen följer allmäntjänstgöring som är mellan 18-21 månader och leder till läkarlegitimation.

BASTJÄNSTGÖRING
Den 6-åriga grundutbildningen som leder till legitimation innebär att allmäntjänstgöringen fasas ut.

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING
Legitimerad läkare som vill erhålla specialistkompetens ska göra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år. 

FORTBILDNING
Att arbeta som läkare innebär ett yrkeslivslånglärande, från grundutbildning, vidareutbildning (AT,BT,ST) till den fortsatta kompetensutvecklingen som färdig specialist (eng. Continuing Professional Development, CPD). Då fortbildning inte reglerad på samma sätt som grundutbildningen och vidareutbildningen har SLS  presenterat sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument: 

Läkares fortbildning - en del av det yrkeslivslånga lärandet