SLS programkoncept

SLS arrangerar programaktiviteter enligt fem programkoncept:

1. Utbildnings- och fortbildningsdagar

SLS delegationer, kommittéer, arbetsgrupper samt föreningar arrangerar fortbildningsdagar och policymöten som vänder sig till läkare över specialitetsgränserna. Kan arrangeras som hel- eller halvdag, fysiskt, digitalt eller som hybrid.

2. SLS webbinarserie

Lyfter aktuella frågor inom SLS och kan även ske i samverkan med SLS föreningar. SLS stöttar även föreningar med webbinarier som arrangeras av respektive förening i samverkan med SLS. Webbinarierna kan rikta sig till föreningens egna medlemmar eller till alla föreningsanknutna medlemmar i SLS och ingår då i medlemsservice.

3. SLS Berzeliussymposier

Internationell, vetenskaplig konferens inom aktuella medicinska frågor. Föreläsningarna av utländsk och svensk expertis och vänder sig till läkare, forskare, beslutsfattare och andra intresserade. Ämnet ska vara av stor betydelse för sjukvården och svensk forskning ska ha bidragit väsentligt inom området. Bidrag går att söka från Kongresstiftelsen.

4. SLS Kandidat- och underläkarförening

Utbildningsaktiviteter som workshops, årlig global hälso-vecka, master classes, panelsamtal, debatter, webbinarier och podcast.

5. Konst & Läkekonst

Belyser sjukdomars betydelse för konstnärers skapandeprocess och verk och framförs av läkare, författare, musiker eller andra konstnärer. Arrangeras av egen arbetsgrupp inom SLS.

Har du frågor vänligen kontakta SLS programkommitté:

program@sls.se