Information till dig som vill arrangera en programaktivitet

Arrangera en programaktivitet inom ramen för SLS programverksamhet.

Vi ser mycket fram emot er programförfrågan! För att vi ska kunna planera SLS programverksamhet ber vi er vänligen läsa igenom nedan information och fylla i mallen för programförfrågan som ska mejlas till program@sls.se. 

Vi i SLS programkommitté besvarar gärna era eventuella frågor och hjälper till med att tänka hur just er programverksamhet ska bli så lyckad som möjligt!

Alla programaktiviteter som SLS arrangerar ska beslutas av programkommittén och alla som vill arrangera en programaktivitet behöver vara ute i god tid med en programförfrågan för att programkommittén ska hinna bereda förfrågan för att den ska kunna marknadsföras i god tid innan aktiviteten planeras att äga rum. Det är av särskild vikt när det handlar om utbildnings- eller fortbildningsdagar som kräver att målgruppen får ledigt för att kunna delta.

Mall för programförfrågan

Vi ber er fylla i denna mall och mejla till program@sls.se

Är du intresserad av att arrangera ett Berzeliussymposium? 

Läs mer