Möt Ola Björgell

Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare och ordförande i programkommittén välkomnar Sveriges alla läkare att ta del av SLS stora programutbud.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har sedan grundandet år 1808 erbjudit läkare en mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte. Genom forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet är medicinen i ständig utveckling. Ny kunskap genererar nya behandlingsriktlinjer vilket ställer krav på läkares kontinuerliga kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Nu kraftsamlar SLS med Ola Björgells programkommitté i  spetsen – för att erbjuda läkare i alla stadier av yrkeslivet – hög kvalitativ utbildning och fortbildning.  

Läkaryrket inbegriper en lärprocess som löper hela yrkeslivet igenom. Vad som är problematiskt är att den längsta delen i läkarnas yrkeskarriär inte är reglerad. Det är därför angeläget att säkerställa att alla läkare inhämtar rätt kompetens för nuvarande och kommande verksamhet.

– Jag brukar referera till en kollega och mentor som ofta påpekade att hälften av det vi lär ut är fel, men vi vet inte vilken halva. Som läkare måste vi vara absolut bäst, alltid laddade med färsk evidensbaserad kunskap.
   
Att luta sig mot gammal kunskap är omöjligt i ett samhälle där kraven på snabba utskrivningar ökar och patienterna är mer pålästa, säger Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet samt  ordförande i SLS programkommitté.

– Nu gör vi en kraftsamling och laddar för att sätta kompetensutveckling för läkare i fokus. Tillsammans kan vi skapa en riktigt bra lärmiljö där utbildning och fortbildning är en självklarhet och en viktig del i varje läkares och verksamhets årliga utveckling, avslutar Ola Björgell.

SLS programverksamhet drivs och samordnas av programkommittén, i nära samarbete med SLS delegationer och kommittéer.

Ökad samverkan
SLS medlemsföreningar, sektioner, delegationer och kommittéer kommer att bidra i denna kunskapsöverföring, liksom SLS Kandidat- och under-
läkarförening. Därtill erbjuds ett rikligt programutbud hos många av SLS lokala läkaresällskap spridda över hela landet. Välj det som passar dig bäst!

Ökad tillgänglighet
SLS sätter utbildning och fortbildning i fokus och skapar möjlighet för deltagande på många olika mötesplatser, både i fysiska och digitala möten.

Välkommen att delta & bidra
SLS välkomnar alla medlemsföreningar, sektioner och medlemmar till våra många aktiviteter, både som deltagare och föreläsare. Tillsammans kan vi skapa och förmedla riktigt bra utbildningar samt fortbildningar till alla läkare, som en viktig del i det yrkeslivslånga lärandet.
 
Svenska Läkaresällskapets vision är bästa möjliga hälsa för alla. Det bidrar vi till genom att vara den ledande organisationen för läkarprofessionens vetenskapliga och kliniska excellens.

Tack till alla som bidrar till SLS vetenskapliga program och till dig som deltar!

Ola Björgell, Vetenskaplig Sekreterare i SLS, Ordförande i SLS programkommitté

OM OLA BJÖRGELL
Ola Björgell arbetar med kompetensutveckling sedan många år och är initiativtagare till många nationella kurser & kongresser, t ex ”Framtidens Specialistläkare”, ”Senior i Centrum” samt ”Stora Likarättsdagarna”. Han har varit president vid ett flertal stora vetenskapliga möten och arrangerat utbildningsresor runt om i världen. Ola är radiolog och regionöverläkare för ATST-läkarna i Region Skåne, samt en av huvudredaktörerna för ”ST-boken”. Han är vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet och ordförande i programkommittén.