Berzeliussymposier

Ett Berzeliussymposium är en internationell, vetenskaplig konferens inom aktuella medicinska frågor. Föreläsningarna hålls av utländsk och svensk expertis.

Konferenserna vänder sig till läkare, forskare, beslutsfattare och andra intresserade och hålls på engelska. Ämnet ska vara av stor betydelse för hälso- och sjukvården och svensk forskning ska ha bidragit väsentligt inom området.

Förslag till ämnen lämnas av Läkaresällskapets medlemsföreningar, sektioner eller enskilda medlemmar.

Välkommen med frågor och förslag till symposier till program@sls.se.

Berzelius instruktion