SLS Programverksamhet

Programverksamheten sker i samarbete med SLS delegationer, kommittéer, arbetsgrupper samt föreningar och kopplar till SLS kärnvärden och mål i SLS verksamhetsplan med en ekonomi i balans och rimliga resurser till sitt förfogande.

Programkommittén har det strategiska ansvaret för SLS samlade programverksamhet och bidrar till det övergripande målet ”läkare med hög kompetens genom hela yrkeslivet. Alla programaktiviteter som SLS arrangerar  beslutas av programkommittén.

SLS programkommitté

SLS programverksamhet drivs och samordnas av programkommittén, i nära samarbete med SLS delegationer och kommittéer.

Ordförande: Jonas F Ludvigsson, SLS vetenskapliga sekreterare

Ledamöter:
Hans Hjelmqvist, ordf SLS utbildningsdelegation
Salim Tamimi, ordf KIRUB
Sara Wide Gustafsson, fd ordf KUF

Ellinor Schmidt, Programansvarig SLS
Jaana Logren Bergqvist, Kommunikationschef SLS

Kontakt: program@sls.se 

Vill du arrangera ett vetenskapligt program i samarbete med SLS eller har du frågor om vår programverksamhet?

Välkommen att kontakta oss! Tillsammans kan vi skapa och förmedla riktigt bra utbildningar samt fortbildningar till alla läkare, som en viktig del i det yrkeslivslånga lärandet.

Läs mer


Ta del av tidigare programaktiviter


SLS YouTube-kanal