SLS Programverksamhet

Programverksamheten sker i samarbete med SLS delegationer, kommittéer, arbetsgrupper samt föreningar och kopplar till SLS kärnvärden och mål i SLS verksamhetsplan med en ekonomi i balans och rimliga resurser till sitt förfogande.

Programkommittén har det strategiska ansvaret för SLS samlade programverksamhet och bidrar till det övergripande målet ”läkare med hög kompetens genom hela yrkeslivet. Alla programaktiviteter som SLS arrangerar  beslutas av programkommittén.

SLS programkommitté

SLS programverksamhet drivs och samordnas av programkommittén, i nära samarbete med SLS delegationer och kommittéer.

Ordförande: Ola Björgell, SLS vetenskapliga sekreterare

Ledamöter:
Hans Hjelmqvist, ordf SLS utbildningsdelegation
Salim Tamimi, ordf KIRUB
Sara Wide Gustafsson, fd ordf KUF

Jaana Logren Bergqvist, Kommunikationschef SLS
Ellinor Schmidt, Programansvarig SLS

Kontakt: program@sls.se 

Vill du arrangera ett vetenskapligt program i samarbete med SLS eller har du frågor om vår programverksamhet?

Välkommen att kontakta oss! Tillsammans kan vi skapa och förmedla riktigt bra utbildningar samt fortbildningar till alla läkare, som en viktig del i det yrkeslivslånga lärandet. Läs mer här


Tidigare programaktiviteter 2023

Translationellt forskningssymposium med Nikolas Herold

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
Vetenskap

Nikolas Herold, docent, vinnare av Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris 2019 för ansökan "Identifiera, karakterisera och upphäva läkemedelsresistens vid akut myeloisk leukemi...

SLS Webbinarserie om vårdplatsbristen - Del 1

Zoom
SLS

SLS arrangerar en webbinarserie i tre delar om vårdplatsbristen med start den 19 april kl.12.

Brottslighet i utsatta grupper: ett folkhälsoproblem

ZOOM
SLS

Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webbinar den 20 april kl. 16.30–18.00 på Zoom.

Ukraina – ett år av invasion. Hur är hälsosituationen i Ukraina nu och vad kan vi som vårdpersonal i Sverige göra?

SLS

Svenska Läkaresällskapets kommitté för Global Hälsa bjuder in till webinar den 10 mars klockan 12.00–12.45 på Zoom. Samtalet hålls på engelska.