Projekt för asylsökande läkare

Svenska Läkaresällskapet startar program för asylsökande läkare från land utanför EU.

Programmet omfattar intensivundervisning i svenska och översiktlig undervisning i teoretisk och praktisk medicin för asylsökande läkare med examen från tredje land. Undervisningen kommer att omfatta heltid under 12 månader och syftar till att göra det möjligt för deltagarna att klara av de prov som Socialstyrelsen anordnar för erhållande av svensk legitimation som läkare. 

Undervisningen omfattar 20 personer med läkarexamen från 3:e land som nyligen kommit till Sverige. Undervisningen bedrivs vid Södertörns högskola (svenska) och vid Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Rekrytering av deltagare har skett i samarbete med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och kursen startade den 6 september 2017.

Läs mer om kurs

Programmet bygger på positiva erfarenheter som erhållits i ett pilotprojekt, som pågått under tiden april 2016 till april 2017. Detta projekt bygger på samverkan mellan Södertörns högskola för svenskundervisning och medicinsk yrkesanpassning.

Programmet stöds av statliga medel, dels genom ett anslag från Socialdepartementet genom beslut av Regeringen den 28/6 2017 (2 milj kr), dels genom medel som Regeringen ställt till Länsstyrelsen i Stockholms förfogande för tidiga insatser för asylsökande (TIA medel).

För frågor om projektet vänligen kontakta

Ellinor Schmidt
Svenska Läkaresällskapet
Tfn 08- 440 88 96

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.