Projekt för asylsökande och nyanlända läkare från land utanför EU.

Utbildningsprogrammet startade i september 2019 och pågår till december 2020

Utbildning i svenska för läkare och sjuksköterskor med examen från länder utanför EU

Svenska Läkarsällskapet och Södertörns högskola har under hösten gett en  kurs i svenska och medicinsk svenska för läkare och sjuksköterskor med examen från länder utanför EU. Kursen syftar till att förbereda deltagarna för Socialstyrelsens kunskapsprov samt för framtida arbete inom svensk hälso- och sjukvård. Undervisningen äger rum i Stockholm och Huddinge. 

Kursen ges i två steg:

  1. Svenska och medicinsk svenska, 4 månader. Vid godkända resultat utfärdas ett kursintyg för godkända kunskaper i svenska och medicinsk svenska motsvarande EFSR:s skalan nivå C1. Kursperiod september – december 2019.
  2. Utbildningen fortsätter med undervisning i teoretisk och klinisk medicin, praktiska övningar och auskultation inom svensk hälso- och sjukvård under perioden januari – maj 2020.

Platsantal

Läkare 20 st., sjuksköterskor 5 st.

Antagningskrav

Av Socialstyrelsen granskad slutexamen som läkare eller sjuksköterska från hemlandet. 

 

Information om tidigare utbildningsprogram 

Läkarbrist, bristen på sysselsättning för asylsökande och engagerade ideella krafter ledde till Asylprojektet, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Södertörns högskola och Svenska Läkaresällskapet.

Programmet startade den 1 september 2017 och har omfattat intensivundervisning i svenska inklusive logopedi samt översiktlig undervisning i teoretisk och praktisk medicin för asylsökande läkare med examen från tredje land.

Pilotprojektet, som genomfördes april 2016 till och med april 2017, resulterade i att alla nio deltagare fick sitt intyg från Södertörns högskola om att de har kunskaper i svenska motsvarande C 1, det vill säga den nivå som Socialstyrelsen kräver för legitimation, redan innan det ettåriga programmet var avslutat. Två av deltagarna fick Socialstyrelsens tillstånd för provtjänstgöring direkt. De båda har således inom ett år från programstart påbörjat provtjänstgöring, avlönad av landstinget, och är nu självförsörjande.

Bakgrund
Sverige har idag en betydande brist på läkare och det tar 5-7 år innan en asylsökande läkare utan aktiv hjälp får svensk legitimation. Kostnaden att utbilda en läkare vid svensk medicinsk fakultet är cirk:a 3,5 miljoner kronor, kostnaden för undervisning av personer som redan har en utländsk läkarexamen är omkring 300 000 kronor. Enligt Riksrevisionsverkets beräkningar innebär varje månad kortare tid till legitmation en vinst för samhället om 42 000 kr. Projektet är ett effektivt sätt för asylsökande läkare att upprätthålla kunskaper under en tid av ovisshet. Målet är att deltagarna under hösten/vintern 2018 ska klara Socialstyrelsens kunskapsprov.

Programmet

  • Undervisningen har omfattat nitton personer med läkarexamen från
  • Turkiet, Iran, Irak, Afghanistan och Syrien, som nyligen kommit till Sverige,
  • De rekryterades med hjälp av Migrationsverket, Arbetsförmedlingen samt genom sociala medier och tidigare kursdeltagare (pilotprojektet 2016-17). Tre av deltagarna har avbrutit programmet.
  • Undervisningen, heltid under tolv månader, syftar till att deltagarna ska klara Socialstyrelsens prov för svensk legitimation som läkare
  • Undervisningen i svenska har bedrivits vid Södertörns högskola, september till december 2017. Den medicinska delen vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset
  • Under några veckor i december 2017 besökte deltagarna olika delar av det svenska samhället, bibliotek, Apotekarsocieteten och andra institutioner
  • Det medicinska anpassningsprogrammet inleddes i januari och har pågått hela våren. Under sommaren har deltagarna auskulterat på olika läkarmottagningar och vårdcentraler
  • Genom ett aktivt deltagande motverkar undervisningen passivisering och erbjuder en snabb möjlighet till kontakter med svenska kollegor samt, efter erhållen legitimation, kvalificerat arbete och etablering i det svenska samhället

Finansiering
Programmet stöds av statliga medel, dels genom ett anslag från Socialdepartementet genom beslut av Regeringen den 28/6 2017 (2 milj kr), dels genom medel som Regeringen ställt till Länsstyrelsen i Stockholms förfogande för tidiga insatser för asylsökande (TIA medel).

För frågor om projektet vänligen kontakta

Ellinor Schmidt
Svenska Läkaresällskapet
Tfn 08- 440 88 96

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.