Interventionell radiologi

Certifiering av kompetens inom fördjupningsområdet interventionell radiologi

Sedan 1 februari 2017 är det möjligt att ansöka om att bli certifierad interventionell radiolog (SCIR).  Svenska Läkaresällskapet utfärdar certifikatet i samarbete med Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi.

Läkare ansöker om certifiering inom fördjupningsområdet till ansvarig förening. Information och blanketter för varje fördjupningsområde finns på ansvarig förenings respektive hemsida.

För att ansöka om certifiering inom interventionell radiologi besök;

Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi (SSVIR)