Gastrointestinal och abdominell radiologi

Certifiering av kompetens inom fördjupningsområdet gastrointestinal och abdominell radiologi

Ett ramverk för en samordnad process för certifiering av fördjupningsområden togs fram under 2022. Svensk förening för gastrointestinal och abdominell radiologi (SFGAR) var en av tre delföreningar inom medicinsk radiologi kom in med ansökan om certifiering enligt det nya regelverket. SLS beslutade i april 2023 att inrätta dessa fördjupningsområden. 

Läkare ansöker om certifiering inom fördjupningsområdet till ansvarig förening. Information och blanketter för varje fördjupningsområde finns på ansvarig förenings respektive hemsida.

För att ansöka om certifiering inom gastrointestinal och abdominell radiologi besök: 

Svensk förening för gastrointestinal och abdominell radiologi (SFGAR)