Ansök om certifiering inom fördjupningsområde

SLS har hittills inrättat nedanstående fördjupningsområden

Interventionell radiologi

SLS utfärdar certifikatet i samarbete med Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi (SSVIR).


Muskuloskeletal radiologi

SLS utfärdar certifikatet i samarbete med Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi (SFMSR).


Barn- och ungdomsradiologi

SLS utfärdar certifikatet i samarbete med Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi (SFPR).


Gastrointestinal och abdominell radiologi

SLS utfärdar certifikatet i samarbete med Svensk förening för gastrointestinal och abdominell radiologi (SFGAR).


Urogenital radiologi

SLS utfärdar certifikatet i samarbete med Svensk Urogenitalradiologisk Förening (SURF).


Läkare ansöker om certifiering inom ett fördjupningsområde till ansvarig förening.