Certifiering

SLS certifiering av kompetens inom fördjupningsområden

Certifiering av enskilda läkares kompetens inom ett fördjupningsområde sker i SLS regi och syftet med certifieringen är att kunna intyga specialistkunskaper inom ett definierat fördjupingsområde inom en av Socialstyrelsen godkänd basspecialitet. 

Under 2022 tog SLS fram ett ramverk för en samordnad process för certifiering av fördjupningsområden. 

Förhoppningen att certifieringen ska leda till höjda kunskapskrav, ökad patientsäkerhet, förbättrad vårdkvalitet samt ökad säkerhet för arbetsgivare i samband med anställningar. 


Ansök om certifieringsprocess

SLS ser fram emot att inleda samarbeten med fler medlemsföreningar om att certifiera kompetens inom respektive specialitet och fördjupningsområden. SLS välkomnar er förening att ansöka om certifiering inom ert fördjupningsområde!


Ansök om certifiering inom fördjupningsområde

SLS har hittills inrättat följande fördjupningsområden; interventionell radiologi, barn- och ungdomsradiologi, gastrointestinal och abdominell radiologi, muskuloskeletal radiologi samt urogenital radiologi. Läkare ansöker om certifiering inom ett fördjupningsområde till ansvarig förening.


Flödet i ansökningsprocessen 

Information om flödet i processen för den individuella läkarens ansökan. 


GDPR

SLS behandling av personuppgifter i samband med certifiering.