Certifiering

SLS certifiering av kompetens inom fördjupningsområden

Certifiering av enskilda läkares kompetens inom ett fördjupningsområde sker i SLS regi och syftet med certifieringen är att kunna intyga specialistkunskaper inom ett definierat fördjupingsområde inom en av Socialstyrelsen godkänd basspecialitet. 

Under 2022 tog SLS fram ett ramverk för en samordnad process för certifiering av fördjupningsområden. Sedan dess har fyra delföreningar inom medicinsk radiologi inkommit med ansökningar; Barn- och ungdomsradiologi, Gastrointestinal och Abdominell radiologi, Muskuloskeletal radiologi samt Urogenital radiologi. Sedan tidigare certifierar SLS även inom interventionell radiologi.

Förhoppningen att certifieringen ska leda till höjda kunskapskrav, ökad patientsäkerhet, förbättrad vårdkvalitet samt ökad säkerhet för arbetsgivare i samband med anställningar. 

Ansök om certifieringsprocess

SLS ser fram emot att inleda samarbeten med fler medlemsföreningar om att certifiera kompetens inom respektive specialitet och fördjupningsområden. Information om hur ni som förening ansöker om certifieringsprocess inom ett fördjupningsområde i SLS regi finns här

Ansök om certifiering 

Läkare ansöker om certifiering inom fördjupningsområdet till ansvarig förening. Information och blanketter för varje fördjupningsområde finns på ansvarig förenings respektive hemsida: 

Information om flödet i processen för den individuella läkarens ansökan finns här