Aktuella frågor

Sidan under konstruktion

Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, som har inrättats på uppdrag av regeringen.

Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal.


Inskickat kunskapsunderlag till Nationella Vårdkomptensrådet

SLS svar kunskapsunderlag till Nationella vårdkomptensrådet
Enkätundersökning ST-kurser under pandemin
Forskningsfakta

Hur har Covid-19 påverkat sektionernas förutsättningar att ge ST-kurser? 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har genomfört en enkätundersökning bland SLS sektioner för att undersöka hur sektionernas ST-kurser påverkats av pandemin. ST-kurser som ställts in eller flyttats fram kan påverka tiden för ST-läkaren att få ut sitt specialistkompetensbevis.

Kurser för att nå målen i specialiseringstjänstgöringen ges som SK-kurser via Socialstyrelsen, av regionerna och även av SLS sektioner. Socialstyrelsen har god kännedom om vilka SK-kurser som har ställts in och för att få en övergripande bild av hur SLS sektioners ST-kurser (ej SK-kurser) påverkats genomförde SLS en enkätundersökning i juni 2020.

Webbenkäten skickades ut till Svenska Läkaresällskapets 66 sektioner och av de 48 sektioner som svarade var det 23 sektioner som svarade att de ger kurser och det var enbart dessa som kunde fortsätta svara på frågorna i enkäten.

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.