Utbildning

En del av det livslånga lärandet

För en kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet 
med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov


SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.

Beställ bok om dysfagi

Berzeliussymposium 102 Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett kommer i bokform. Medicinsk huvudredaktör är Olle Ekberg.

Berzelius Symposium 105 - Planetary Health

“It is all connected-what saves the planet saves our health”

Welcome to Berzelius Symposium 105: Planetary Health on September 21-22 at the Swedish Society of Medicine, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, or Zoom.

"State of the Art Covid-19" den 24-25 nov 2021

Stort tack till alla medverkande, partners och SLS föreningar. Mötet spelades in och alla registerade kan ta del av inspelningen via inlogg. Det går även bra att registrera sig i efterhand för att ta del av materialet.