Utbildning

En del av det livslånga lärandet

För en kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet 
med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov


Berzelius Symposium 109: the Mind from Cradle to Grave

Den 22-23 maj i SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm eller digitalt. 

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten och en utveckling som SLS vill stoppa.