Välkommen till Svenska Kardiologföreningen!

Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling. Svenska Kardiologföreningen (SvKF) utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter.

Föreningen fungerar som Svenska Läkarsällskapets sektion för kardiologi och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

Dessutom är SvKF en del av Svenska Hjärtförbundet.

Välkomna till ESC Highlights!

Svenska Kardiologföreningen bjuder in till Utbildningskväll med tema Hjärtsvikt, Ischemi och Arytmi i samband med ESC-kongressen i Barcelona.

Praktisk examen kardiologi

Göteborg

Svenska kardiologföreningens praktiska examen i kardiologi hålls i Göteborg den 8-9 september 2022.

Kardiologiskt forskningsmöte

Välkommen till svenska kardiologföreningens 12:e möte med fokus på kardiologisk forskning!

Eliquis_trombosveckan_20220705.gif

XBanner Bayer HT22.gif

Amagen0621.gif

Kalender

Aktuellt