Välkommen till Svenska Kardiologföreningen!

Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling. Svenska Kardiologföreningen (SvKF) utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter.

Svenska Kardiologföreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet och specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

Dessutom är SvKF en del av Svenska Hjärtförbundet.

Ansök om FESC, Fellow i ESC, deadline 30 september

ESC har ändrat sina rutiner för att bli antagen som FESC. Tidigare har kandidater ansökt direkt till ESC. Nu har man i stället öppnat för att de nationella föreningarna nominerar, dvs i praktiken...

Årsmöte 3 oktober 2023 med efterföljande Nylinföreläsning

Svenska Läkaresällskapet och digitalt

Svenska kardiologföreningens årsmöte äger rum tisdag 3 oktober på Svenska Läkaresällskapet och ZOOM.

Kurs i Strain Imaging

Deformation Imaging: 7th Hands-on Course in Strain Imaging In cooperation with GE

Baltic-Ukrainian Atherosclerosis Conference 2023

Tallin

Welcome to the The Baltic - Ukrainian Atherosclerosis Conference in Tallinn, Estonia.

Novo nordisk rybelsus_255x300 HT23.gif

forxiga2.gif

BMS always-on banner 2023.gif

SAKO-0073-Praluent-BANNER_255x300 K1 SANOFI 230109.gif

Kalender

Aktuellt