Välkommen till Svenska Kardiologföreningen!

Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling. Svenska Kardiologföreningen (SvKF) utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter.

Svenska Kardiologföreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet och specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

Dessutom är SvKF en del av Svenska Hjärtförbundet.

Res med tåg till ESC 2023

Svenska Kardiologföreningen har chartrat ett tåg för miljövänlig resa till ESC i Amsterdam.

Sök resestipendium till ESC i Amsterdam!

Stipendiet kan sökas av ST-läkare eller doktorand som ska presentera abstract vid ESC-kongressen i Amsterdam år 2023. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Kardiologföreningen innevarande år.

ESC Congress 2023 Amsterdam

Amsterdam - Netherlands

At ESC Congress 2023 we will be 'joining forces to protect the heart' and create the future of cardiology – a future where everything is possible.

Utlysning av Post doc-stipendium från Svenska Kardiologföreningen

Ansökningsperiod 1 februari 2023 - 31 augusti 2023

AZ Banner 2300315.gif

BMS Banner 15maj-1jun23.gif

SAKO-0073-Praluent-BANNER_255x300 K1 SANOFI 230109.gif

Amgen feb2023.gif

Kalender

Aktuellt