Välkommen till Svenska Kardiologföreningen!

Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling. Svenska Kardiologföreningen (SvKF) utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter.

Svenska Kardioloföreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet och specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

Dessutom är SvKF en del av Svenska Hjärtförbundet.

Nya rutiner för att bli antagen som FESC

ESC har ändrat sina rutiner för att bli antagen som FESC. Tidigare har kandidater ansökt direkt till ESC. Nu har man i stället öppnat för att de nationella föreningarna nominerar, dvs i praktiken...

Årsmöte 4 oktober

Svenska Läkaresällskapet och digitalt

Varmt välkomna att delta på Svenska Kardiologföreningens årsmöte som äger rum tisdagen den 5/10 kl 17:00.

Preventiv kardiologi

Sigtuna

Hjärtligt välkommen till Sigtuna 20-21 oktober och kurs i Preventiv kardiologi!

Kardiologiskt forskningsmöte

Välkommen till svenska kardiologföreningens 12:e möte med fokus på kardiologisk forskning!

BMS Banner 15 sep-19 okt22.gif

XBanner Bayer HT22.gif

Amagen0621.gif

Kalender

Aktuellt