Välkommen till Svenska Kardiologföreningen!

Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling. Svenska Kardiologföreningen (SvKF) utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter.

Svenska Kardiologföreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet och specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

Dessutom är SvKF en del av Svenska Hjärtförbundet.

Utlysning av Post doc-stipendium från Svenska Kardiologföreningen

Ansökningsperiod 1 februari 2023 - 31 augusti 2023

Fortbildningsdagarna 2023

Stockholm

Välkommen till Svenska Kardiologföreningens Fortbildningsdagar i Kardiologi 2023!

Translational Symposium on Myocardial and Valvular Disease

Göteborg

- From Disease Mechanisms to Clinical Care

Nordic Cardiac Imaging (NCI) meeting 2023

Kistamässan, Stockholm

Welcome to the Nordic Cardiac Imaging (NCI) meeting 2023!

BMS Banner 230125-230309.gif

SAKO-0073-Praluent-BANNER_255x300 K1 SANOFI 230109.gif

Amagen0621.gif

Kalender

Aktuellt