Välkommen till Svenska Kardiologföreningen!

Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling. Svenska Kardiologföreningen (SvKF) utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter.

Svenska Kardiologföreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet och specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

Dessutom är SvKF en del av Svenska Hjärtförbundet.

ESC - Hotellbokning

Hotellet ligger i ett trevligt område i Amsterdam ca 15 minuter från mässan där kongressen kommer att äga rum.

Sök resestipendium till ESC i Amsterdam!

Stipendiet kan sökas av ST-läkare eller doktorand som ska presentera abstract vid ESC-kongressen i Amsterdam år 2023. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Kardiologföreningen innevarande år.

Utlysning av Post doc-stipendium från Svenska Kardiologföreningen

Ansökningsperiod 1 februari 2023 - 31 augusti 2023

European Exam in Core Cardiology, EECC, 2023

Digitalt

Den europiska specialistexamen hålls den 13 juni. Välkommen med din anmälan! Sista anmälningsdag 24 februari 2023.

AZ Banner 2300315.gif

BMSBanner Always-on 20230310.gif

SAKO-0073-Praluent-BANNER_255x300 K1 SANOFI 230109.gif

Amgen feb2023.gif

Kalender

Aktuellt