Välkommen till Svenska Kardiologföreningen!

Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling. Svenska Kardiologföreningen (SvKF) utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter.

Svenska Kardioloföreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet och specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

Dessutom är SvKF en del av Svenska Hjärtförbundet.

Kompetensbeskrivning 2022

Nu finns Svenska Kardiologföreningens nya Kompetensbeskrivning för ST-läkare i kardiologi tillgänglig för nedladdning.

Fortbildningsdagarna 2023

Stockholm

Välkommen till Svenska Kardiologföreningens Fortbildningsdagar i Kardiologi 2023!

Translational Symposium on Myocardial and Valvular Disease

Göteborg

- From Disease Mechanisms to Clinical Care

Nordic Cardiac Imaging (NCI) meeting 2023

Kistamässan, Stockholm

Welcome to the Nordic Cardiac Imaging (NCI) meeting 2023!

BMS 221115-221207.gif

XBanner Bayer HT22.gif

Amagen0621.gif

Kalender

 • Arytmier HT 22

  Praktiskt inriktad kurs i EKG-tolkning och behandling av arytmier. Falldiskussioner och...

  Uppsala
 • Framtidens kardiologer

  Välkommen till Framtidens Kardiologer 2023!

  Hotel At Six, Stockholm
 • Fortbildningsdagarna 2023

  Välkommen till Svenska Kardiologföreningens Fortbildningsdagar i Kardiologi 2023!

  Stockholm

Aktuellt