ST-utbildning

Allmänt om ST

Information om ST, Svensk läkarförbundet (2015 och 2021)

Föreskrifter och allmänna råd – SOSFS 2015:08 och HSLFS 2021:8

Målbeskrivning i klinisk neurofysiologi

Målbeskrivning samt föreningens anvisningar för SOSFS 2015:8 (230522)

Målbeskrivning samt föreningens anvisningar för HSLFS 2021:8 (221004)

Utbildningsutskottets rekommenderade mallar för kompetensbedömning (under bearbetning)

Bedömningsmall för medsittning

Bedömningsmall för falldiskussion

Mall för att bedöma ledarskap

Metoder som används i landet

Aktuella metoder (161108)

Litteraturlista för ST-klinisk neurofysiologi

Litteraturlista  (inlagd 170310)