Sidoutbildning

Sidotjänstgöring vid klinisk neurofysiologi

Rekommenderad minimi-tid för sidotjänstgöring i klinisk neurofysiologi för ST-läkarna i neurologi och barnneurologi bör vara 2 månader (kan variera mellan 8-13 veckor).

Målbeskrivningar för sidotjänstgöring

Basmål-vuxen-barn-neuro-ST-2014-12-04