Vad är klinisk neurofysiologi?

Klinisk neurofysiologi är en neurospecialitet för läkare som är fastslagen av Socialstyrelsen (SOSFS 2008:17)

Inom klinisk neurofysiologi utreder och diagnosticerar man sjukdomar och funktionsstörningar inom nervsystemet. Detta görs huvudsakligen genom att mäta eller på olika sätt manipulera de svaga elektriska impulser som alstras i nervceller och muskelfibrer.

Vanliga metoder inom klinisk neurofysiologi är elektroencefalografi (EEG), neurografi och elektromyografi (EMG). Andra undersökningar är somatosensory evoked potential (SEP), visual evoked potential (VEP) och motor evoked potentials (MEP).

Intraoperativa monitoreringar vid skolioskirurgi och neurokirurgiska ingrepp av olika slag görs vanligtvis med främst MEP och SEP. Klinisk neurofysiologi är den minsta medicinska basspecialiteten i Sverige räknat till antalet aktiva utövare.