Styrelsens sammansättning

Ordförande: Greta Gustafsson, Linköping
Epost: greta.gustafsson@regionostergotland.se 

Vetenskaplig sekreterare: Eskil Elmer, Lund
Epost: eskil.elmer@skane.se 

Facklig sekreterare: Joakim Strandberg, Göteborg
Epost: joakim.strandberg@vgregion.se 

Kassör: Lars Hyllienmark, Stockholm
Epost: lars.hyllienmark@regionstockholm.se 

Internationell delegat: Håkan Olausson, Linköping
Epost: hakan.olausson@liu.se 

Ledamöter: 
Rebecka Hammersjö, Lund
Epost: rebecka.hammersjo@skane.se 

Una Smailovic, Stockholm
Epost: una.smailovic-svenda@regionstockholm.se 

Suppleanter:
Maarika Liik, Uppsala
Lucas Cleeve, Göteborg 

Valberedning:
Josefin Nilsson, Göteborg
Marita Englund, Stockholm 
Lisa Bergström, Umeå