Klinisk Neurofysiologi SA/SU bedriver grundforskning på människa avseende det autonoma nervsystemets fysiologi och patofysiologi, med huvudfokus på det sympatiska systemet (huvudsakligen studerat med mikroneurografi, isotopdilutionsteknik och effektororganstudier) – hur det regleras samt hur dess aktivitet förändras vid sjukdom.

Forskargruppen har ett nära samarbete med forskargrupper på Chalmers avseende signalgenerering och signalanalys, med fokus på det centrala nervsystemet, bl.a. via KNF/SA lektor och fysiker Justin Schneiderman som samverkar med prof Dag Winkler vid Inst MC2, Chalmers, i utveckling av konceptet on-scalp MEG.

Olika medarbetare inom Klinisk Neurofysiologi deltar även i ett flertal andra kliniknära fou-projekt avseende mikrovågsbaserad akutdiagnostik av intrakraniella blödningar (samverkan med prof M.Persson, Inst E2, Chalmers), intensivvårdsmonitorering, synelektrofysiologi, samt epilepsidiagnostik och underliggande mekanismer, där det senare även innefattar djurexperimentell verksamhet, i samverkan mellan klinisk och preklinisk neurofysiologi vid SA.

Forskargruppsledare
Mikael Elam samt Justin Schneiderman

Deltagande forskare anställda vid KNF
Josefin Nilsson (docent) , Joakim Strandberg (MD PhD), Linda Lundblad (BMA, PhD), forskningsingenjör Tomas Karlsson, samt forskarstud John J Eskelin (MD) samt Sara Joelsson (ST-KNF)

Forskningen finansieras bl.a. av
VR, KAW, TVV, Barncancerfonden samt ALF-medel