Karin Westin

MD. ST-läkare och doktorandprojekt om överordnat om interiktal epileptiform aktivitet och MEG:

 1. Brain states and interictal epileptiform activity: Här analyseras den dynamiska utvecklingen av oscillatoriska aktiviteter i epileptogena fokus. Syftet med detta är framförallt att förstå hur ändringar i aktivitetsmönster inom ett epileptiskt nätverk kan leda till generation av epileptiska spikes.
 2. Next generation on-scalp MEG sensor technology in epilepsy research: Nästa generations MEG sensorer med sensorer som kan placeras direkt på huvudet ger en mer högupplöst bild av kortikal aktivitet än vad som är vad som idag är möjligt att erhålla icke-invasivt. Denna teknik skulle kunna ge detaljerad information om epileptisk aktivitet som idag endast kan erhållas genom intrakraniella mätningar (tex information om anfallsstart och -spridning, men även information om epileptisk nätverksaktivitet). Vi har utfört den första mätningen på en epilepsipatient med denna teknik (artikel under revision). Vi har även nyss påbörjat ett modeleringsprojekt för att jämföra on-scalp MEG och ECoG. Detta sker i samarbete med Prof. Matti Hämäläinen, Athinoula A. Martinos Center for Biomedial Imaging, Harvard University.

Kaveh Pouhamidi

MD, PhD. ST-läkare:

 1. Hudbiopsiprojekt, implementering och normalmaterial.
 2. FAP-studie, långtidsuppföljning av domino-lever tx.
 3. KST och Burning mouth syndrome.
 4. Nervultraljud samt eventuell användning av acoustic myography (AMG) som icke-invasiva neurofysiologiska metoder
 5. Under 2020 sätta upp ett KST/Fintråds-lab (TSA-II NeuroSensory Analyzer, PATHWAY ATS / CHEPS, LEP) för forskning och klinisk användning.

Dagur Jonsson

MD. ST-läkare, doktorand
Förstår att du ska inventera pågående och planerad forskning på klinisk neurofys:

 1. Forskning i neuroinflammation med fokus på myeliter med neuromyelitis optica spectrum disorder (tid känd som Devic’s) .
 2. NMOSD epidemiology i Sverige.

Johanna Nilsson

MD, PhD. Bitr. överläk. Specialist (knf),
Studier av jonkanaler med olika voltage-clamp-tekniker:

 1. Vårt arbete syftar till en ökad förståelse av jonkanalers och G-proteinkopplade receptorers roll i nervsystemets fysiologi, farmakologi och patologi.
 2. Forkning fokuserad mot K-kanaler och dopaminreceptorer med elektrofysiologiska, farmakologiska, molekylärbiologiska och teoretisk-matematiska metoder. Jonkanaler och receptorer uttryckta i oocyter från Xenopus laevis studeras med voltage-clamp teknik. För att registrera receptorer använder vi receptoraktiverade GIRK-kanaler, vilket ger oss en unik tidsupplösning. Metoden ger oss möjlighet att studera farmakologiska effekter på molekylär nivå, exempelvis av bindningsmekanismerna för lokalanestetika, narkosmedel, antiepileptika och antipsykotika.
 3. För analysen av kanalernas roll för den neuronala excitabiliteten används datorsimuleringar av matematiska modeller och bifurkationsteori. Vi använder oss också av dynamic-clamp-teknik och injicerar strömmar baserade på realtidssimuleringar för att simulera jonkanalernas aktivitet. Vi hoppas kunna utveckla metoden för att kunna använda den på annars svårstuderade myeliniserade axoner.
 4. Syftet är att dessa studier skall hjälpa oss att förstå mekanismerna för terapeutiska läkemedel på jonkanaler och receptorer och jonkanalernas roll vid tillstånd som anestesi, epilepsi, MS och ALS. De är också relevanta för att förstå störningar i dopaminsystemet, såsom psykos och Parkinsons sjukdom.

Gerald Cooray

MD PhD, Docent, Specialist (knf):

 1. Computational analysis: Main aspects include modelling electrophysiological data to gain insight into underlying mechanisms and pathology. This work started in collaboration with University College of London and has resulted in several publications, many including advanced methods of model inversion using Dynamic Causal Modelling.
 2. Electrophysiological aspects of different disorders: Several individual studies within epilepsy, encephalitis and cerebral palsy. Different modalities are used including EEG, MEG and TMS. There is an ongoing collaboration with the Mayo Clinic, MN, USA, investigating biomarkers of epileptogenic tissue both from invasive and non-invasive data.

Lars Hyllienmark

MD, PhD, Docent, Specialist (knf), Verksamhetschef:

 1. Neuropati hos patienter med Typ I diabetes. Drivit ett longitudinellt projekt mellan år 1990 – 2015. I nuläget pågår en uppföljning av patientgruppen som omfattar 100 patienter. I samarbete med professor Håkan Olausson, Linköping.
 2. Kognitiv funktion hos patienter med diabetes. Flera patientgrupper har studerats med ERP och kognitiva test, både i Linköping och Stockholm. Medarbetare är Tom Brismar och Gerald Cooray.
 3. Fintrådsneuropati mätt med biopsi i samarbete med Kaveh Pourhamidi som är huvudansvarig för denna forskningslinje.
  Lars Larsson, MD, PhD, Senior Professor. Specialist (knf), Senior consultant. Groupleader of the Basic and Clinical Muscle Biology Group at KI (PI, Prof. em., 5 postdocs, lab manager, technician, research engineer). The research is divided into 3 parts: 1. Development of methods to study regulation of muscle contraction in experimental and clinical studies, 2. Studies on the mechanisms underlying the motor handicap associated with aging and specific myopathies, and 3. Clinical studies focusing on interventions targeting acquired myopathies in intensive care unit (ICU) patients, i.e., proof-of-concept in experimental studies and the translation to clinical research and treatment. The research is conducted in collaboration with research groups in Europe, USA, Australia and Japan.
 4. Methods: Methods for studies of regulation of muscle contraction at the cell and motor protein levels have been developed, i.e., methods allowing detailed investigation of regulation of muscle contraction in short single muscle fiber segments and myosin extracted from single muscle fibers from any mammalian species including humans. These methods are used together with measurements of myofibrillar protein expression, regulation of protein synthesis and degradation as well as conventional electrophysiological and in vivo muscle measurements. A novel experimental ICU model only available in our lab and allowing long-term (weeks/months) studies in pharmacologically paralyzed and mechanically ventilated rodents. These methods are unique and the combination of these experimental, biochemical, cell- and molecular physiological methods do not exist outside our lab. The research lab has developed diagnostic biochemical methods of micro muscle biopsy samples for acquired myopathies in ICU patients, a service provided to hospitals nationally.
 5. Mechanisms: These studies are currently focusing on the mechanisms underlying the Critical Illness Myopathy (CIM) and the Ventilator Induced Diaphragm Dysfunction (VIDD) in both experimental and clinical studies.
 6. Clinical: The clinical studies are currently focusing on pharmacological intervention studies targeting mechanisms underlying CIM and VIDD. Efficient interventions are currently being translated to clinical research in mechanically ventilated ICU patients.