Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi

Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi (SFKNF) utgör en riksomfattande sammanslutning av neurofysiologiskt intresserade läkare och vetenskapsmän. SFKNF är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS) samt specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

Aktuellt

Utlysning SFKNF stipendie 2024

SFKNF stipendie för främjande av klinisk neurofysiologisk forskning på 25 000 kr

Nationella epilepsikirurgidagarna

Lund

11–12 april, Forum Medicum, Lund

Nordic IOM meeting

Odense, Danmark

25–26 april, Odense, Danmark