Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi

Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi (SFKNF) utgör en riksomfattande sammanslutning av neurofysiologiskt intresserade läkare och vetenskapsmän. SFKNF är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS) samt specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

Aktuellt

Utlysning SFKNF stipendie 2024

SFKNF stipendie för främjande av klinisk neurofysiologisk forskning på 25 000 kr

International Congress of Clinical Neurophysiology

Jakarta

Jakarta 10-14 september

Konferens och utbildningskurs i intraoperativ neuromonitorering

Barcelona

Barcelona 4-9 November