Lärdomar av covid-19-pandemin för framtidens hälso- och sjukvård – Regeringen, myndigheter och profession samtalar (D2)

Kl. 15.50-16.30

Paneldiskussion om lärdomar av covid-19-pandemin för framtidens hälso- och sjukvård – Regeringen, myndigheter och profession samtalar

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på många människors liv och hälsa. Hälso- och sjukvården och professionerna har tvingats ställa om verksamheten för att möta vårdbehoven hos de drabbade. En stor del av den planerade vården har skjutits upp för att frigöra kapacitet och fler intensivvårdsplatser att ta hand om de akut sjuka i covid-19. Regeringen och ansvariga myndigheter har tagit fram information, riktlinjer och olika former av kunskapsstöd för att stärka hälso- och sjukvården i den här specifika situationen – inte minst för att stötta vården i de svåra prioriteringar som uppstår när intensivvårdsavdelningar fylls med patienter som kämpar för sina liv.

Det finns tecken på att människor avstått från att söka vård för andra sjukdomar under pandemin och det är kraftig nedgång i exempelvis upptäckta cancerfall. Ett uppdämt vårdbehov kommer att sätta press på hälso- och sjukvården de närmaste åren. Utbildning och forskning är andra delar av sjukvården som påverkats i pandemins spår. En enkätstudie från Svenska Läkaresällskapet visar att specialistkompetensen kan komma att försenas för ST-läkare inom flera specialiteter när kurser skjutits fram i tiden. Den kliniska forskningen har på flera håll bromsats upp då det blev stopp för kliniska studier under våren och sommaren. Samtidigt har pandemin visat på urkraften hos vårdens professioner när man får mandat och ansvar och målbilden är tydlig. Att hälso- och sjukvården på så kort tid klarade att kraftigt utöka antalet IVA- och andra slutenvårdsplatser beror till stor del på initiativ från medarbetare i verksamheten. Det har också varit omfattande aktivitet när det gäller att sprida kunskap om covid-19 över specialitetsgränser. 

Välkommen till ett panelsamtal där representanter från myndigheter och professionen diskuterar hälso- och sjukvårdens hantering av covid-19-pandemin. Fokus i samtalet ligger på lärdomar inför framtidens hälso- och sjukvård.

PANELDELTAGARE:
Lena Hallengren – Socialminister
Thomas Lindén – Socialstyrelsen
Karin Tegmark Wisell – Folkhälsomyndigheten
Mikael Sandlund – Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation
Lars-Magnus Andersson – Svenska Infektionsläkarföreningen
Eva Uustal – Svensk förening för obstetrik och gynekologi

MODERATOR:
Tobias Alfvén, ordf Svenska Läkaresällskapet

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.