Multidisciplinär strukturerad uppföljning av sjukhusvårdade patienter med covid-19 pneumoni

KL 14.30-15.00

Ca 450 patienter som vårdats inneliggande på Karolinska Universitetssjukhuset med allvarlig pneumoni pga Covid-19 (IVA-vård, NIV/Högflödesgrimma, högt syrgasbehov, utbredda röntgenförändringar, komplicerat lungmässigt förlopp inklusive pneumothorax eller höggradig inflammation) följs upp polikliniskt inom ramen för en studie. Arbetet sker multidisciplinärt och strukturerat som ett kliniskt samarbetsprojekt mellan Medicinsk enhet Infektion och Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar.
En av flera viktiga frågor att besvara är om vi genom en strukturerad uppföljning kan finna orsaken till varför vissa bakomliggande sjukdomar ökar risken för svår sjukdom och död i samband med Covid-19-infektion?

FÖRELÄSARE:
Judith Bruchfeld, Docent, Överläkare, Karolinska Institutet

MODERATOR:
Cecilia Bredin, Verksamhetschef Medicinsk Enhet Lung-och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

EXPERT:
Michael Runold, Överläkare, Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Malin Nygren-Bonnier, Docent Fysioterapeut, Sektionen för fysioterapi | Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet

KONTAKTPERSON:
Cecilia Bredin, cecilia.bredin@sll.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.