Programöversikt dag 2

Torsdagen den 25 november 2021

08.30

Inledning och välkomsthälsning (A3)

Inledning och välkomsthälsning med Lars-Magnus Andersson, Martin Sundqvist och Anders Johansson

09.00 - 09.10

Paus

Keynote 3 (K3)

Akut handläggning av allvarlig covid-19, Medverkande: Sara Cajander, Magnus Gisslén och Piotr Nowak.

Keynote 4 (K4)

Tema: Globala hälsoeffekter av pandemin

10.00 - 10.20

Paus

Posterpresentationer (P1)

Tema: Virologi/diagnostik/patogenes/immunologi

Posterpresentationer (P2)

Tema: Klinik/behandling/komplikationer /vaccin/ zoonoser

Posterpresentationer (P3)

Tema:Epidemiologi/smittspridning/samhällseffekter/ övrigt

12.00 - 13.00

Lunch

Keynote 5 (K5)

Covidvaccin - internationella erfarenheter och nya utmaningar. Medverkande: Helena Hervius-Askling, Mia Furebring och Ingrid Uhnoo.

Keynote 6 (K6)

Tema: Långtidseffekter hos patienter med covid-19

13.50 - 14.00

Paus

Seminarium 9 (S9)

Hur förbättrar vi pandemiberedskapen i Sverige? Medverkande: Stephan Stenmark, Åke Örtqvist och Ann Söderström.

Seminarium 10 (S10)

Tema: IVA-vård

Seminarium 11 (S11)

CNS manifestations of COVID-19 and long-term consequences, Medverkande: Serena Spudich, Magnus Gisslén och Arvid Edén.

Seminarium 12 (S12)

Andra inhemska zoonoser och emerging infections. Medverkande: Karl Ståhl, Ann Lindberg och Anders Wallensten.

14.30 - 15.00

Paus

Seminarium 14 (S14)

Tema: Hjärtpåverkan

Antiviral terapi vid CoV-2 infektion (S15)

Antiviral terapi vid CoV-2 infektion. Medverkande: Piotr Nowak, Anders Sönnerborg och Gabriel Westman.

Seminarium 16 (S16)

Tema: Samhällseffekter av pandemin

Covid19 och prehospital vård (S17)

Covid-19 och prehospital vård, Medverkande: Frida Meyer, Michael von Schickfus och Nicholas Aujalay.

15.30 - 15.40

Paus

Keynote 7 (K7)

Zoonoser/Emerging agents/One Health. Medverkande: Dominic Mellor, Ann Lindberg och Sofia Boqvist.

Keynote 8 (K8)

Tema: Hur genererar vi kunskap i en pandemisituation? Innovativ studiedesign och tolkning av data.

16.30 -16.40

Paus

Paneldiskussion (D2)

Tema: Framtida beredskap i samhället och vården vid pandemier och kriser

17.30 -17.40

Paus

Posterpris och avslut (A4)

Medverkande: Lars-Magnus Andersson, Anders Johansson och Martin Sundqvist.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.