Programöversikt dag 2

Torsdagen den 25 november 2021

08.30

Inledning och välkomsthälsning (A3)

Inledning och välkomsthälsning med Ann Lindberg, Martin Sundqvist, Anders Johansson och Lars-Magnus Andersson.

09.00 - 09.10

Paus

Keynote 3 (K3)

Framtida global pandemiberedskap – hur kan vi undvika att samma kris inträffar igen? Lärdomar och förslag från två oberoende internationella expertpaneler. Medverkande: Tobias Alfvén, Anders...

Keynote 4 (K4)

Akut handläggning av allvarlig covid-19, Medverkande: Sara Cajander, Magnus Gisslén och Piotr Nowak.

10.00 - 10.20

Paus

Posterpresentationer (P1)

Tema: Virologi/diagnostik/patogenes/immunologi

Posterpresentationer (P2)

Tema: Klinik/behandling/komplikationer /vaccin/ zoonoser

Posterpresentationer (P3)

Tema:Epidemiologi/smittspridning/samhällseffekter/ övrigt

12.00 - 13.00

Lunch

Keynote 5 (K5)

Covidvaccin - internationella erfarenheter och nya utmaningar, Medverkande: Helena Hervius-Askling, Mia Furebring och Ingrid Uhnoo.

Keynote 6 (K6)

Long term effects in patients with Covid-19, Medverkande: Clara Lehmann, Fredrik Månsson och Per Åkesson.

13.50 - 14.00

Paus

Seminarium 9 (S9)

Hur förbättrar vi pandemiberedskapen i Sverige? Medverkande: Åke Örtqvist, Ann Söderström och Johan Nöjd.

Seminarium 10 (S10)

Erfarenheter från IVA på länssjukhus: vad har vi lärt oss, hur fick vi så bra överlevnad? Medverkande: Emma Larsson, Fredrik Hammarskjöld och Johan Petersson.

Seminarium 11 (S11)

CNS manifestations of COVID-19 and long-term consequences, Medverkande: Serena Spudich, Magnus Gisslén och Arvid Edén.

Seminarium 12 (S12)

Varför friska djur ger trygga människor- om gamla och nya zoonoser hos svenska djur med potentiell påverkan på folkhälsan, Medverkande: Karl Ståhl, Ann Lindberg och Anders Wallensten.

14.30 - 15.00

Paus

Seminarium 14 (S14)

Hjärtpåverkan vid covid-19, Medverkande: Pyotr Platonov, Stefan James och Henrik Engblom.

Seminarium 15 (S15)

Antiviral terapi vid CoV-2 infektion. Medverkande: Piotr Nowak, Anders Sönnerborg och Gabriel Westman.

Seminarium 16 (S16)

Samhällseffekter av pandemin, Medverkande: Johan Anderberg, Björn Landström och Erik Hansson.

Seminarium 17 (S17)

Covid-19 och prehospital vård, Medverkande: Frida Meyer, Michael von Schickfus och Nicholas Aujalay.

15.30 - 15.40

Paus

Keynote 7 (K7)

All together now? Health at the human/animal interface. Medverkande: Dominic Mellor, Ann Lindberg och Martin Holmberg.

Keynote 8 (K8)

“The Recovery trial, how to generate evidence during a pandemic -Innovative study design and interpretation of data”. Medverkande: Dr Marion Mafham, Stefan James och Jonas Oldgren.

16.30 -16.40

Paus

Paneldiskussion (D2)

Paneldebatt - Framtida beredskap i samhället och vården vid pandemier och kriser, Medverkande: Karin Tegmark-Wisell, Olivia Wigzell, Lars Magnus Andersson, Catharina Ihre Lundgren och Tobias Alfvén.

17.30 -17.40

Paus

Posterpris och avslut (A4)

Medverkande: Tobias Alfvén, Anders Johansson, Martin Sundqvist, Magnus Rasmussen, Mia Furebring, Carl Johan Fraenkel och Lars-Magnus Andersson.